Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Predsjednik suda održao sastanak sa stručnim saradnicima


Dana 16.09.2014.godine sa početkom u 13:00sati predsjednik suda je održao sastanak sa stručnim saradnicima Općinskog suda u Travniku na kojem se analizirao rad za 7. i 8. mjesec tekuće godine.


Nadalje, na sastanku se analizirao i rad po starim predmetima koji su obuhvaćeni planom za rješavanje starih predmeta za 2014.godinu, kao i predmetima koji nisu obuhvaćeni planom, a potiču iz starijih godina za koje se daju izjašnjenja kvartalno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Općinski sud u Travniku posjetila direktorica Arhiva Središnja Bosna

Dana 08.09.2014.godine Općinski sud u Travniku posjetila je direktorica Arhiva Središnja Bosna,Spomenka Pelić,u cilju obilaska arhive suda i dogovora o predstojećim radovima na preuzimanju predmeta iz arhive suda.

Arhiva suda smještena je u podrumu zgrade suda kao i u uredu koji se nalazi na prvom spratu zgrade suda.

Arhiviran je veliki broj predmeta koji se redovito izlučuju i u saradnji sa Arhivom Središnja Bosna vrši se i uništavanje bezvrijednog registratorskog materijala.

Planirano je da se u septembru otpočne sa popisom predmeta koji se mogu ustupiti na čuvanje u Arhiv ,kako bi se na ovaj način dobilo na prostoru koji je zbog velikog broja predmeta nedostatan i ubuduće je potrebno planirati proširenje prostora za potrebe arhive.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda,tajnik suda i šef sudske pisarne održali su sastanak sa sudskim izvršiteljima,vozačem i kurirom dostavljačem

Predsjednik suda,tajnik suda i šef sudske pisarne održali su sastanak dana  05.09.2014.godine sa početkom u 14 sati sa sudskim izvršiteljima,vozačem i kurirom dostavljačem na kojem se analizirala obaveza popunjavanja putnih naloga,kao i ispravnost vođenja evidencija utroška goriva prilikom upotrebe službenih vozila.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednica izvršnog odjela,sudija Jasmina Tahirović održala sastanak sa sudijama izvršnog odjela

Predsjednica izvršnog odjela sudija Jasmina Tahirović,održala je sastanak dana 04.09.2014.godien sa početkom u 08 sati i 30 minuta,na kojem su sudjelovali predsjednik suda,suci izvršnog odjela ,stručni saradnici i šef sudske pisarnice.

Na sastanku je analiziran rad na „starim predmetima“ kako onim koji su obuhvaćeni Planom , tako i onim predmetima koji se smatraju starim a nisu u Planu.

Također su analizirani predmeti koji su u zaduženju odsutnih sutkinja(porodiljna odsustva) koji se trebaju presignirati.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda održao sastanak s daktilografima i referentima Odsjeka sudske pisarne

Predsjednik suda je 04.09.2014.godine sa početkom u 13 sati i 30 minuta održao sastanak sa daktilografima ovog suda,a potom i sa referentima Odsjeka sudske pisarne.

Na sastanku je istaknuto da se u potpunosti treba posvetiti punoj iskorištenosti radnog vremena i poštovanju radne discipline.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda održao sjednicu stručnog kolegija sudaca Općinskog suda u Travniku


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

 <  7 - 12 / 140  >