Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

U organizaciji Centara za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta održan stručni seminar pod nazivom: "Iskustva u primjeni Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH"

28.05.2015.

U organizaciji Centara za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta dana 28. maja 2015. godine (četvrtak) u Travniku (sala Općine Travnik), ul. Konatur bb, 72 270 Travnik, održan stručni seminar pod nazivom: "Iskustva u primjeni Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH"

 

Seminar se održavao u vremenu od 9,00 do 16,00 sati, a predavači su bili prof. dr. Meliha Povlakić i prof. dr. Enes Hašić.

 

 Obzirom da se novi Zakon o stvarnim pravima FBiH primjenjuje više od godinu dana, predavači su učesnicima nastojali pružiti praktična stanovišta primjene zakona u pomenutom periodu .

 

Seminaru su prisustvovali uposlenici Zemljišno-knjižnog ureda  Općinskog suda u Travniku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

U posjeti predsjednika suda Muftija travnički Ahmed ef. Adilović sa saradnikom

28.05.2015.

Dana 28.05.2015.godine, predsjednika Općinskog suda u Travniku je posjetio Muftija travnički Ahmed ef. Adilović sa saradnikom.

 

Budući da zgradu suda i zgradu muftijstva dijeli dio javnog puta,u zajedničkom interesu je da se ovaj prostor uredi i prilagodi potrebama i suda i Muftijstva.

 

Obostrano će se dati doprinosi na uređenju i održavanju navedenog  prostora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH održana edukacija na temu ''Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU''

27.05.2015.

U organizaciji Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,  Odsjek za obuku i usavršavanje održana je edukacija na  temu :  ''Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU'' u Sarajevu 26. maja 2015. godine.

 

Sadržaj edukacije je slijedeći: pojam i izvori prava EU, usklađivanje zakonodavstva-vrste , metode i tehnika, vrste pravnog usklađivanja, metode i tehnike usklađivanja, postupak i proces usklađivanja u BiH.

 

Na ovom jednodnevnom  seminaru su učešće uzeli Tajnik suda Lidija Blaž i šef Odsjeka  za registraciju poslovnih subjekata Nina Sulejmanpašić.

 

 Svrha organiziranja ove edukacije je unapređenje znanja i vještina državnih službenika u oblasti harmonizacije pravnih propisa sa propisima EU, te metodama, tehnikama i instrumentima usklađivanja.

 

Polaznicima edukacije ADS FBiH uručit će certifikat o završenoj obuci.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan sastanak predsjednika suda, šefa zk odjela i pomoćnika Načelnika općine Travnik,Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko – pravne poslove

26.05.2015.

Dana 26.05.2015.godine održan je radni sastanak predsjednika Općinskog suda u Travniku,Gorana Dujića ,šefa Zemljišno-knjižnog odjela, Maje Spahić i Gordana Zeca,pomoćnika Načelnika općine Travnik,Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko – pravne poslove.

 

Aktuelan tema sastanka je bila dodjela zemljišta pred  Općinskim vijećem i uzimanje u prioritetan rad ovih predmeta u zemljišno-knjižnom uredu,što je usvojeno kao zaključak sa ovog sastanka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan radni sastanak po pitanju naplata paušala u izvršnom postupku

26.05.2015.

Predsjednik Općinskog suda u Travniku održao je radni sastanaka sa Kantonalnom pravobraniteljicom i zamjenicom, Zehrom Hadžić i Milicom Vukadinović,dana 26.05.2015.godine ,sa početkom u 08 sati i 30 minuta.

Na sastanku su bile prisutne i Predsjednica izvršnog odjela suda Jasmina Tahirović, tajnik suda Lidija Blaž i šef pisarne Alma Sejfuli.

Dnevni red sastanka je bio „naplata paušala u izvršnom postupku“.Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan ,te su na istom doneseni zaključci u cilju unapređenja rada i međusobne poslovne saradnje.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uspješna provedena obuka sudaca krivičnog i prekršajnog odjela na temu primjene novog Zakona o maloljetnicima

22.05.2015.

 

Suci krivičnog i prekršajnog odjela Općinskog suda u Travniku uspješno su prošli obuku i edukaciju na temu primjene novog Zakona o maloljetnicima.

 

Na ovaj način se doprinopsi efikasnijem pristupu predmetima, koji obzirom na specifičnost populacije koja se tretira u sudskim postupcima zahtijevaju posebnu pažnju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh