Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

X SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI

24.10.2015.

 

Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija u BiH,Udruženjem sudija  u F BiH,Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FbiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta ,te Advokatskim komorama RS i F BiH , organiziralo je

 

X SAVJETOVANJE IZ GRAĐANSKE OBLASTI pod radnim nazivom „Aktuelna pitanja građanskog prava“

Savjetovanje je održano u vremenu od 21.-24.10.2015.godine  u hotelu „Bistrica“ na Jahorini.

Savjetovanju su prisustvovali suci Općinskog suda u Travniku: Halida Šabić,Fatima Hajdarević,Davor Cilenšek i Dalibor Tikvina.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Konsultativni okrugli sto na temu „Integritet pravosudnog sektora i analiza rizika od nastanka korupcije ili neetičnog ponašanja u pravosuđu u BiH“

23.10.2015.

U Banja Luci je dana 23.10.2015.godine održan Konsultativni okrugli sto na temu  „Integritet pravosudnog sektora i analiza rizika od nastanka korupcije ili neetičnog ponašanja u pravosuđu u BiH“,u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća,Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i USAID-ovog Projekta pravoduđa u BiH.

 

Okruglom stolu je prisustvovao predsjednik Općinskog suda u Travniku,Goran Dujić.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održana obuka savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, u inistitucijama pravosuđa BiH

16.10.2015.

U skladu sa planom implementacije Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, koje je odobrilo  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, u Mostaru se u organizaciji Atlantic initiative, održala dana 16.10.2015.godine ,obuka za  savjetnike za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, u inistitucijama pravosuđa.

Obuci je prisustvovala imenovana savjetnica u Općinskom sudu u Travniku,Alma Sejfuli, šef Odsjeka sudske pisarne.

Dalje aktivnosti savjetnika su da organizira prezentaciju iz Smjernica, za sve uposlenike suda.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan pripremni sastanak u svrhu realizacije projekta usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga

15.10.2015.

Dana 13.10.2015.godine predsjednik suda Goran Dujić i šef zemljišno-knjižnog odjela Maja Spahić,prisustvovali su sastanku koji je održan u Federalnoj geodetskoj upravi u Sarajevu.

 

Tema sastanka je bila usmjerena na nastavak projekta „uspostave“,koji se sprovodi u Općinskom sudu u Travniku.

 

U nastavku aktivnosti pored općine Travnik, uspostava bi se sprovodila i na drugim općinama koje su u nadležnosti ovog ZK ureda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

15.10.2015.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice, koja je održana 21. septembra 2015. godine u Sarajevu, donijelo odluke o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Kokić Belma, imenovana na poziciju stručnog saradnika u Općinski sud u Travniku.

Pri donošenju Odluke o imenovanju VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti, ugleda i iskustva na rukovodećim poslovima.

Novoimenovani stručna saradnica u Općinskom sudu u Travniku stupila je na  dužnost  dana  15.10.2015. godine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Direktorica Kantonalnog arhiva Travnik ,Spomeka Pelić,posjetila je Općinski sud u Travniku

07.10.2015.

  Dana 07.10.2015.godine direktorica Kantonalnog arhiva Travnik ,Spomeka Pelić,posjetila je Općinski sud u Travniku.

Cilj posjete je razmatranje mogućnosti preuzimanja većeg broja arhiviranih spisa,koji se nalaze u zgradi suda, a zbog neadekvatne veličine prostorija namijenjenih za arhivu ,sud nije u mogućnosti iste odlagati i upravljati sa arhiviranim spisima.

Direktorica je napomenula da i arhiv također nema dovoljno prostora za odlaganje spisa,i da već izvjesno vrijeme nastoji da se  izvrši proširenje prostora , za što su potrebna određena novčana sredstva

.Unatoč svemu, nastaviće se aktivnosti na izlučivanju arhivske  građe koja datira iz perioda 1940.godine  do 1995.godine.

Sudski volonteri će nastaviti rad na popisu građe, a dalje aktivnosti, i preuzimanje će nastaviti djelatnici arhiva.

Planirano je da se nakon ispražnjenja jedne prostorije u podrumu arhive suda, izvrši adaptacija i izolacija prostora, te nabavka adekvatnog namještaja  namijenjenog za odlaganje arhiviranih spisa.

 

Predsjednik suda,

Goran DujićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh