Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

31.10.2016.

Dana 26.10.2016.godine  u Hotelu „Central“ u Vitezu, održan je Okrugli sto,u povodu obilježavanja Evropskog dana pravde u 2016.godini, na temu „Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja“Okrugli sto je organizirao kantonalni sud u novom Travniku,kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj mreži pilot sudova,koju je osnovala Evropska komisija za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope,u saradnju i podršku Atlantske Inicijative (AI) i Centra za sigurnost,razvoj i vladavinu prava (DCAF).

Na okruglom stolu su aktivno učešće uzeli predsjednik suda i savjetnik za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Evropski dan pravde

31.10.2016.

Dana 26.10.2016.godine ,sa početkom u 10,00 sati ,u Hotelu „Central“ (Franšizni centar) Vitez,u sklopu obilježavanja Evropskog dana pravde ,Kantonalni sud u Novom Travniku ,upriličio je potpisivanje Sporazuma o suradnji između kantonalnog suda  u Novom Travniku i općinskih sudova  u Travniku,Bugojnu ,Kiseljaku i Jajcu,u vezi pružanja psihološke i drugih vidova podrške svjedocima/oštećenim u krivičnim predmetima,koji se vode pred općinskim sudovima u SBK/KSB od strane Odjela za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Novom Travniku.

Predsjednik Općinskog suda u Travniku je prisustvovao svečanom potpisivanju  Sporazuma.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar na temu „Stečaj i likvidacija“

31.10.2016.

U organizaciji Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, održan je seminar na temu  „Stečaj i likvidacija“.Seminar se održavao u vremenu od 25.-26.10.2016.godine ,na Ilidži, u hotelu „Hollywood“.

Seminaru su prisustvovali sudije  Ifeta Aganović, Ivo Žabić i Amir Sobo.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Suci općinskog suda , učesnici savjetovanja na Jahorini

24.10.2016.

Na Jahorini , u hotelu “Bistrica” , tardicionalno je održano  XI SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA na temu “Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni I Hercegovini, teorija-praksa”,u periodu od  19-22.10.2016.godine.
Suci Općinskog suda u Travniku su bili učesnici  savjetovanja, sa kojeg nose nova iskustva koja će razmijeniti sa sucima koji nisu učestvovali na savjetovanju.Savjetovanje je pored sticanja novih iskustava ,dobra prilika za razmjenu stečenih iskustava kao I prilika za druženje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

ZK ured

21.10.2016.

Dana 20.10.2016.godine u prostorijama općinskog suda, pred predsjednikom suda Goranom Dujić, novoprimljena državna službenica Alvedina Pajić, dipl. pravnica  položila je zakletvu vjernosti čitanjem teksta zakletve i na taj način preuzela obavljanje dužnosti u državnoj službi kao državna službenica.

Svečanosti polaganja zakletve pored predsjednika suda nazočili su tajnik suda Lidija Blaž i Šefica ZK ureda Maja Spahić, Anđelka Bonić i Jasmina Šabić, državni službenici iz Odjeljenja za zemljišnoknjižne poslove, u koje odjeljenje imenovana stupa na dužnost.

Postupkom davanja zakletve vjernosti završen je postupak i procedura sprovođenja objavljenog javnog natječaja o prijemu državnog službenika na radno mjesto „Stručni suradnik za vođenje zemljišnih knjiga“.


                                                                                                                     Tajnik suda
                                                                                                                     Lidija Blaž 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izmjene u režimu rada ZK ureda

21.10.2016.

Bosne i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 051-0-Su-16-001603
Travnik, 21. 10. 2016. godine                                                   O B A V J E Š T E N J E


Ovim putem obavještavamo sve korisnike usluga Zemljišnoknjižnog ureda ovoga suda da u periodu od 28. 10. 2016. godine do 28. 11. 2016. godine isti neće moći vršiti promjene u bazi podataka zemljišne knjige našega suda iz razloga što će se u navedenom periodu vršiti ažuriranje baze i unos podataka, kako bi se moglo započeti sa postupkom uspostave i zamjene zemljišne knjige za k.o. Travnik, ,Novi Travnik, Vitez i Busovača, u okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina u F BiH.

U navedenom periodu zemljišnoknjižni ured će moći izdavati zemljišnoknjižne izvadke i uvjerenja.

Molimo za razumijevanje, jer se radi o Projektu, koji je od velikog značaja za građane Općine Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača i naš sud.                                                                                                           Predsjednik suda

                                                                                                                Goran Dujić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh