Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Sastanak pregovaračkog tima uposlenika Općinskog suda u Travniku sa Ministrom pravosuđa i uprave SBK/KSB

22.04.2016.

Dana  22.04.2016.godine članovi Pregovaračkog tima, uposlenika Općinskog suda u Travniku, koju su dostavili prijedlog za sklapanje sudske nagodbe za potraživanja iz radnog odnosa po pravomoćnim sudskim presudama, posjetili su Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK/KSB, te obavili razgovor sa ministrom ,sa ciljem podsjećanja da su uposlenici suda dostavili prijedlog za sudsku nagodbu,koji je prihvaćen Zaključkom Vlade SBK/KSB, ali da još uvijek nisu dobili sporazum , i pristupili potpisivanju istog.

Ministar je istakao da su u toku aktivnosti Vlade na sačinjavanju navedenog sporazuma, te da Vladi predstoje aktivnosti na kreditnom zaduženju kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu potraživanja,i da se očekuje da u kratkom roku bude dostavljen Sporazum.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda Goran Dujić održao sastanak sa načelnikom općine Vitez

19.04.2016.

U Općinskom sudu u Travniku je dana 19.04.2016.godine održan sastanak u uredu predsjednika suda, na kojem su prisustvovali načelnik općine Vitez sa saradnicima, tajnik suda i šef zemljišno-knjižnog ureda.Sastanak je inicirao načelnik općine Vitez, u cilju provođenja aktivnosti na „uspostavi“ ,tačnije usklađivanju podataka iz katastra sa podacima iz zemljišnih knjiga. Poznato je da ovaj projekat implementira ZK ovog suda, uz podršku Federalne geodetske uprave.Kako su u planu aktivnosti na uspostavi za određene katastraske općine područja Viteza, to je načelnik sa svojim saradnicima pokazao interes za  aktivnosti i pripreme koje  je potrebno uraditi u cilju što efikasnije implementacije navedenog projekta.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predsjednika sudova iz SBK/KSB u ministarstvu pravosuđa SBK/KSB

19.04.2016.

Dana 19.04.2016.godine predsjednik Općinskog suda u Travniku je prisustvovao sastanku koji se održavao u Ministarstvu pravosuđa i uprave SBK/KSB, na poziv ministra pravosuđa,na kojem su učešće uzeli i predsjednici sudova sa područja SBK/KSB.Tema sastanka je bila „uspostavljanje rada za opće dobro“,izrada Pravilnika o radu za opće dobro, izricanje kazni koje će osuđena lica izdržavati radeći za opće dobro, angažiranje privrednih subjekata na sklapanju ugovora  i utvrđivanje poslova koji će se obavljati kao radna obaveza osuđenih osoba.Ministarstvo pravosuđa i uprave je izradilo nacrt Pravilnika o radu za opće dobro i isti je dostavljen sudovima na razmatranje i dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija.

U cilju sprovođenja daljih aktivnosti predsjednici sudova će održati sastanke sa komunalnim preduzećima sa područja svoje nadležnosti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predsjednik suda Goran Dujić primio u posjet travničkog muftiju

08.04.2016.

Dana 08.04.2016.godine predsjednik suda je primio u radnu posjetu ,uvaženog muftiju travničkog, g-dina Ahmeda Adilovića sa saradnicima.Cilj posjete je početak projekta koji provodi Rijaset islamske zajednice ,koji se odnosi na nepokretnu imovinu islamske zajednice i njen upis u nadležne katastre i zemljišne knjige, kako bi se podaci o nepokretnostima centralizirali.Sastanku je prisustvovala i šef Zemljišno-knjižnog ureda,Maja Spahić,koja je ranije upoznata sa projektom koji je u toku, te je dala određena pojašnjenja i smjernice za pokretanje postupka pred ZK uredom  Općinskog suda u Travniku.Predsjednik suda je prisutnima iznio niz podataka koji se odnose na uspješan rad suda, na kadrovsku  popunjenost ,stručnost i osposobljenost,te da će se i projektu o kojem je uvodno bilo riječi, pružiti podrška sa ciljem uspješnog okončanja.

 Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Plan javnih nabavki u 2016. godini.

06.04.2016.

Plan Nabave za 2016.godinu , sadrži nabave roba, usluga i radova za 2016.godinu.

U prilogu dopis i plan nabavki.

Uprava suda

        


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predsjednik suda sa sudijama i stručnim saradnicima održao radne sastanke

05.04.2016.

Dana 31.03.2016.godine  predsjednik suda je održao sastanak sa sucima i stručnim saradnicima  koji postupaju u građanskim predmetima, te ih je upoznao sa dopisom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH pod nazivom „ Provođenje analiza u svim sudovima u BiH radi identificiranja razloga prekomjerne dužine trajanja parničnog postupka“.

Uz dopis, koji je dostavljen svim prisutnim ,na upoznavanje, ujedno je dostavljen i anketni upitnik , koji se popunjava u svrhu provođenja istraživanja, sa rokom dostavljanja VSTV-u BiH do 10.04.2016.godine.


Dana 04.04.2016.godine predsjednik suda je održao sastanak sa sucima krivičnog i prekršajnog odjela, te ih upoznao sa dopisom Ministarstva unutrašnjih poslova SBK/KSB,pod nazivom „Primjena Zakona o nabavljanju,držanju i nošenju municije SBK/KSB“ uz dostavljeni prijedlog za donošenje  sudskih odluka u kojima će se oduzeto oružje ,po pravomoćnosti odluka ,ustupati MUP-u.

 

Sudska Uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh