Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Konferencija predsjednika sudova

08.06.2016.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održalo je dana 30.05.2016.godine  XII Konferenciju predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini kojoj su, pored predsjednika sudova iz Bosne i Hercegovine, prisustvovali i članovi VSTV-a BiH, predstavnici strukovnih organizacija te gosti iz međunarodnih organizacija. 
Na konferenciji je učešće uzeo i Predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić.Na konferenciji su usvojeni Zaključci,sa ciljem unapređenja rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta studenata Internacionalnog univerziteta Travnik

25.05.2016.

Dana 24.05.2016.godine Općinski sud u Travniku su posjetili studenti Internacionalnog univerziteta Travnik-Pravni fakultet.Studente je predvodio prof.dr. Dragan Golijan,redovni profesor univerziteta.
Posjeta sudu je organizirana kao dio praktične nastave za studente različitih godina studija.
Tajnik suda Lidija Blaž i šefica sudske pisarne Alma Sejfuli, primili su studente i uz kratko upoznavanje o radu suda i organizaciji i upravljanju sudom ,predstavile su sudska odjeljenja i upoznale studente sa radom prijemne kancelarije, a potom i sudske pisarne.
Posjeta je obostrano ocijenjena kao značajna, sa aspekta upoznavanja studenata sa radom suda, i predstavnika suda sa radom i načinom obrazovanja studenata Internacionalnog univerziteta.Dogovoreno je da se saradnja nastavi na način da se studentima omogući praćenje suđenja i prisustvo raspravama, što je u planu za narednu posjetu sudu.

 

U prilogu su prateće fotografije.

Sudska uprava


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predsjednik suda održao sastanak sa predstavicima komunalnih preduzeća

25.04.2016.

Predsjednik suda je dana 25.04.2016.godine ,sa početkom u 08 sati i 30 minuta upriličio sastanak sa predstavnicima komunalnih preduzeća sa područja općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.Na sastanku su prisutni upoznati sa aktivnostima na uspostavljanju rada za opće dobo, te im je tom prilikom dostavljen Pravilnik o radu za opće dobro ,koji je donijelo Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK/KSB.U skoro vrijeme se očekuje održavanje sastanka u Vitezu, kojem će prisustvovati i federalni ministar pravde,predstavnici pravosudnih institucija sa područja SBK/KSB ,kao i resorni ministar.Predsjednik suda je prisutne upoznao šta su zadaci sudova , a šta treba poduzeti menadžement komunalnih preduzeća, te naglasio značaj generalne i specijalne prevencije, u svjetlu uspostavlajnja rada za opće dobro.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak pregovaračkog tima uposlenika Općinskog suda u Travniku sa Ministrom pravosuđa i uprave SBK/KSB

22.04.2016.

Dana  22.04.2016.godine članovi Pregovaračkog tima, uposlenika Općinskog suda u Travniku, koju su dostavili prijedlog za sklapanje sudske nagodbe za potraživanja iz radnog odnosa po pravomoćnim sudskim presudama, posjetili su Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK/KSB, te obavili razgovor sa ministrom ,sa ciljem podsjećanja da su uposlenici suda dostavili prijedlog za sudsku nagodbu,koji je prihvaćen Zaključkom Vlade SBK/KSB, ali da još uvijek nisu dobili sporazum , i pristupili potpisivanju istog.

Ministar je istakao da su u toku aktivnosti Vlade na sačinjavanju navedenog sporazuma, te da Vladi predstoje aktivnosti na kreditnom zaduženju kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu potraživanja,i da se očekuje da u kratkom roku bude dostavljen Sporazum.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predsjednik suda Goran Dujić održao sastanak sa načelnikom općine Vitez

19.04.2016.

U Općinskom sudu u Travniku je dana 19.04.2016.godine održan sastanak u uredu predsjednika suda, na kojem su prisustvovali načelnik općine Vitez sa saradnicima, tajnik suda i šef zemljišno-knjižnog ureda.Sastanak je inicirao načelnik općine Vitez, u cilju provođenja aktivnosti na „uspostavi“ ,tačnije usklađivanju podataka iz katastra sa podacima iz zemljišnih knjiga. Poznato je da ovaj projekat implementira ZK ovog suda, uz podršku Federalne geodetske uprave.Kako su u planu aktivnosti na uspostavi za određene katastraske općine područja Viteza, to je načelnik sa svojim saradnicima pokazao interes za  aktivnosti i pripreme koje  je potrebno uraditi u cilju što efikasnije implementacije navedenog projekta.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predsjednika sudova iz SBK/KSB u ministarstvu pravosuđa SBK/KSB

19.04.2016.

Dana 19.04.2016.godine predsjednik Općinskog suda u Travniku je prisustvovao sastanku koji se održavao u Ministarstvu pravosuđa i uprave SBK/KSB, na poziv ministra pravosuđa,na kojem su učešće uzeli i predsjednici sudova sa područja SBK/KSB.Tema sastanka je bila „uspostavljanje rada za opće dobro“,izrada Pravilnika o radu za opće dobro, izricanje kazni koje će osuđena lica izdržavati radeći za opće dobro, angažiranje privrednih subjekata na sklapanju ugovora  i utvrđivanje poslova koji će se obavljati kao radna obaveza osuđenih osoba.Ministarstvo pravosuđa i uprave je izradilo nacrt Pravilnika o radu za opće dobro i isti je dostavljen sudovima na razmatranje i dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija.

U cilju sprovođenja daljih aktivnosti predsjednici sudova će održati sastanke sa komunalnim preduzećima sa područja svoje nadležnosti.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh