Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Predsjednik održao sastanak sa sucima koji će biti učesnici okruglog stola


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik Općinskog suda u Travniku održao sastanak sa sucima prekršajnog odjela

Predsjednik Općinskog suda u Travniku održao je sastanak sa sucima prekršajnog odjela dana 18.09.2014.godine sa početkom u 08:30 sati na kojem je razmatrana norma sudaca prekršajnog odjeljenja .


Donesen je zaključak da se ponovno proslijedi dopis VSTV BiH u kojem se navode primjedbe na visinu mjesečne norme za suce prekršajnog odjeljenja, koji je ranije već dostavljen na ruke predsjendika VSTV BiH i člana Vijeća, ali se na isti do danas nije dostavio odgovor.

Nadalje je zaključeno da će se ukoliko ne bude promjene u visini norme izvršiti preraspodjela predmeta sa drugih referata u rad sucima prekršajnog odjela.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansiraju Norveška i Švedska realizovalo distribuciju namještaja za pravosudne institucije


U Općinskom sudu u Travniku je dana 16.09.2014.godine izvršeno postavljanje sandučića za žalbe i police za kataloge koja služi za postavljanje promotivnog materijala poput brošura, informativnih afiša, letaka za korisnike sudova, čiju nabavku je realizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ koji finansiraju Norveška i Švedska.

 

Informaciju o distribuciji namještaja sudu je proslijedila savjetnica za odnose sa korisnicima projekta "Projekat unapređenja učinkovitosti pravosuđa",  Nina Radosavljević.


 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda održao sastanak sa stručnim saradnicima


Dana 16.09.2014.godine sa početkom u 13:00sati predsjednik suda je održao sastanak sa stručnim saradnicima Općinskog suda u Travniku na kojem se analizirao rad za 7. i 8. mjesec tekuće godine.


Nadalje, na sastanku se analizirao i rad po starim predmetima koji su obuhvaćeni planom za rješavanje starih predmeta za 2014.godinu, kao i predmetima koji nisu obuhvaćeni planom, a potiču iz starijih godina za koje se daju izjašnjenja kvartalno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Općinski sud u Travniku posjetila direktorica Arhiva Središnja Bosna

Dana 08.09.2014.godine Općinski sud u Travniku posjetila je direktorica Arhiva Središnja Bosna,Spomenka Pelić,u cilju obilaska arhive suda i dogovora o predstojećim radovima na preuzimanju predmeta iz arhive suda.

Arhiva suda smještena je u podrumu zgrade suda kao i u uredu koji se nalazi na prvom spratu zgrade suda.

Arhiviran je veliki broj predmeta koji se redovito izlučuju i u saradnji sa Arhivom Središnja Bosna vrši se i uništavanje bezvrijednog registratorskog materijala.

Planirano je da se u septembru otpočne sa popisom predmeta koji se mogu ustupiti na čuvanje u Arhiv ,kako bi se na ovaj način dobilo na prostoru koji je zbog velikog broja predmeta nedostatan i ubuduće je potrebno planirati proširenje prostora za potrebe arhive.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Predsjednik suda,tajnik suda i šef sudske pisarne održali su sastanak sa sudskim izvršiteljima,vozačem i kurirom dostavljačem

Predsjednik suda,tajnik suda i šef sudske pisarne održali su sastanak dana  05.09.2014.godine sa početkom u 14 sati sa sudskim izvršiteljima,vozačem i kurirom dostavljačem na kojem se analizirala obaveza popunjavanja putnih naloga,kao i ispravnost vođenja evidencija utroška goriva prilikom upotrebe službenih vozila.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

 <  7 - 12 / 143  >