Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Predsjednik suda donio odluku o imenovanju stručnog savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

04.09.2015.

Na osnovu  čl.31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine FBIH br. 38/05 i 22/06“) i čl.47.  Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Općinskog suda u Travniku,te podtačke A) tačka 1. „Vodiča  za imenovanje savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja“Atlantske inicijative i DCAF-a,i Smjernica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, predsjednik suda je donio odluku o imenovanju stručnog savjetnika za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u pravosudnim institucijama u BiH.

Za Općinski sud u Travniku stručni savjetnik je:

 Alma Sejfuli,šef sudske pisarne,ured broj 23, broj telefona 030 547341,

 e-mail alma.sejfuli@pravosudje.ba.

Odluka o imenovanju stručnog savjetnika je obajavljena na oglasnoj ploči suda.
 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Stručni kolegij sudaca Općinskog suda u Travniku

25.08.2015.

Za ovaj kolegij je predložen sljedeći dnevni red:

 

 

1.Izvještaj o radu za mjesec juli/august 2015.godine,  protok predmeta za period 1.7.-20.08.2015.godine

 

2.Izvještaj o radu za period od 1.1.-20.08.2015.godine

 

3.Realizacija Plana rješavanja predmeta za mjesec juli/august, za sud i za suce pojedinačno

 

4. Realizacija Plana rješavanja predmeta za period 1.1-20.8.2015.godine,za sud i za suce pojedinačno

 

5.Razno

 

Predsjednik suda je pozdravio prisutne i pročitao dnevni red današnjeg kolegija, koji je jednoglasno usvojen.

U mjesecu julu/augustu ukupno je riješeno 2308 predmeta,što predstavlja umanjenje  neriješenh predmeta za 225,te predstavlja pozitivan trend u radu ,koji treba nastaviti.

Najveća umanjenja neriješenih predmeta su evidentirana na krivičnom, izvanparničnom i prekršajnom(Ips) referatu.

 

Predsjednik je prethodno održao sastanak sa predsjednicima sudskih odjeljenja  i upoznao ih sa rezultatima rada.

Potrebno je uložiti dodatne napore da svi suci imaju mjesečnu normu,te ukoliko smatraju da je potrebno izvršiti preraspodjelu predmeta , o istom trebaju izvjestiti predsjednika sudskog odjeljenja , a onda dalje informaciju treba proslijediti predsjedniku suda, koji će u okviru svojih nadležnosti , u skaldu sa Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju izvršiti preraspodjelu predmeta.

 

Za period od 1.1.-20.8.2015. godine ukupno je rješeno 12973 predmeta.

Broj neriješenih predmeta je umanjen na 351.

 

Izvršena je i analiza  realizacije plana rješavanja predmeta za 2015.godinu, te je utvrđeno da je ista ostvarena u mjesecu julu/augustu u iznosu od 8,71 %.

Svi suci moraju pratiti Plan rješavanja predmeta, zatim je dalje težište na praćenju predsjednika sudskih odjela, naročito u kontekstu novih kriterija.

 

 

Na dan 24.08.2015.godine od ukupnog broja od 7976 predmeta obuhvaćenih Planom rješavanja predmeta za 2015.godinu riješeno je 5114 predmeta, što iznosi 64,12% procentualne realizacije Plana.

 

Ovaj rezultat pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada i smanjenja broja najstarijih predmeta u sudu.

 

Tijekom stručnog kolegija usaglašen je Plan i program rada za zadnji kvartal 2015.godine usmjeren na povećanje aktivnosti smanjenja broja neriješenih starih predmeta s ciljem povećanja realizacije Plana rješavanja predmeta za 2015.godine, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti suda u skladu sa prethodno dostavljenim kriterijima Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Provedene završne aktivnosti na uspostavi on-line aplikacije „E-grunt“

25.08.2015.

U sklopu implementacije Projekta registracije nekretnina, koji se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke, u Općinskom sudu u Travniku dana 25.08.2015.godine poduzete su završne radnje na uspostavljanju komunikacionih veza sa centralnom bazom zemljišnoknjižnih podataka Federacije BiH, koja je smještena u  Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu.

Provedbom završnih aktivnosti stvoreni su preduslovi za uspostavu nove on-line aplikacija „E-grunt“ koja omogućava uvid u elektronsku bazu podataka na Internetu.

Općinski sud u Travniku je izabran kao pilot sud za uspostavu nove on-line aplikacije čijom će se uspostavom doprinijeti boljom i kvalitetnijom uslugom korisnicima zemljišnoknjižnih podataka (privreda, građani, javni sektor) .

Putem web aplikacije "E-grunt" sva fizička i pravna lica će imati mogućnost uvida u elektronsku zemljišnu knjigu putem interneta, odnosno u kopiju A (popisnog) i B (vlasničkog) lista uz napomenu da li je nekretnina pod teretom ili ne. Nova on-line aplikacija „E-grunt“ omogućit će uvid u elektronsku bazu podataka te ima informativnu namjenu. Baza sadržava: 

-         Podatke iz katastarskih općina u kojima je izvršen prijenos,

-         Podataka iz evidencije katastra nekretnina,

-         Podatke koji su do sada ručno uneseni iz zemljišnih knjiga i

-         Podatke prenesene iz elektronske baze Knjiga Položenih Ugovora.


Baza podataka ne uključuje podatke čije prikazivanje nije u skladu sa tumačenjem Zakona o zaštiti ličnih podataka. Prikazani podaci zemljišnoknjižnog uloška imaju isključivo informativni karakter i ne smatraju se službenim dokumentom. Za zvanične zemljišnoknjižne izvatke potrebno se obratiti nadležnom zemljišnoknjižnom uredu.

Svi koji žele izvršiti uvid u elektronsku zemljišnu knjigu, moći će to učiniti putem interneta, kao i putem korisničkog portala u zgradi Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Stručni kolegij predsjednika sudskih odjeljenja

24.08.2015.

Predsjednik Općinskog suda u Travniku je dana 24.08.2015.godine održao stručni kolegij s predsjednicima sudskih odjeljenja s početkom u 14 sati i 30 minuta.

 

Stručnom kolegiju su prisutvovali svi predsjednici sudskih odjeljenja, i to:

 

Nedeljka Mađar-Ramljak, predsjednica parničnog odjeljenja
Silva Belegić-Perčinlić, predsjednica krivičnog odjeljenja
Zdenko Vidović, predsjednik prekršajnog odjeljenja
Ifeta Aganović  predsjednica privrednog odjeljenja
Jasmina Tahirović. predsjednica izvršnog odjeljenja
 

Na stručnom kolegiju se analizarao rad Općinskog suda u Travniku za period od 1.1.-20.8.2015.godine, kao i ukupna realizacija Plana rješavanja predmata za 2015.godinu.

 

Predsjednicima sudskih odjela su na upoznavanje dostavljeni zbrini izvještaji ukupne realizacije planova za sva sudska odjeljenja kao i izvještaji realizacije Plana u periodu izvještavanja zaključno sa danom 20.08.2015.godine, kao i pojedinačni izvještaji realizacije za svakog pojedinačnog suca svih sudskih odjeljenja.

 

Na dan 24.08.2015.godine od ukupnog broja od 7976 predmeta obuhvaćenih Planom rješavanja predmeta za 2015.godinu riješeno je 5114 predmeta, što iznosi 64,12% procentualne realizacije Plana.

 

Ovaj rezultat pokazuje da je nastavljen pozitivan trend povećanja efikasnosti rada i smanjenja broja najstarijih predmeta u sudu.

 

Tijekom stručnog kolegija usaglašen je Plan i program rada za zadnji kvartal 2015.godine usmjeren na povećanje aktivnosti smanjenja broja neriješenih starih predmeta s ciljem povećanja realizacije Plana rješavanja predmeta za 2015.godine, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti suda u skladu sa prethodno dostavljenim kriterijima Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Donacijom VSTV BiH kroz IPA2011 tender EU provedena isporuka, instalacija i puštanje u rad audiovizualnog sistema

20.08.2015.

U sklopu provedbe projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ – IPA2011, IPA2012 poduzete su brojne aktivnosti usmjerene na konsolidaciju i optimizaciju sistemske infrastrukture pravosudnog informacijskog sistema.

Sukladno navedenom, u Općinskom sudu u Travniku provedena je isporuka, instalacija i puštanje u rad audiovizualnog sistema doniranog od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH (VSTVBiH) kroz IPA2011 tender EC-a.

Uspostavljenjem profesionalnog audiovizualnog sistema stvorene su tehničke pretpostavke za poboljšanje kvaliteta rada, te postizanje većeg stepena efikasnosti u radu suda, kao i povećanja produktivnosti.

Projekt je financiran iz instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije – IPA2011, IPA2012 .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Održan radni sastanak predstavnika Federalne geodetske uprave-Jedinica za uspostavu nekretnina

08.07.2015.

Dana 08.07.2015.godine u zgradi Općinskog suda u Travniku održana je radni sastanak predstavnika Federalne geodetske uprave-Jedinica za uspostavu nekretnina ( usklađivanje podataka katastra i zk podataka),na kojem su učešće uzeli  i predstavnici općine Travnik, tačnije pomoćnik načelnika Gordan Zec, šef zk ureda ovog suda ,a na istom su se sumirali dosadašnji rezultati projekta i definirale dalje aktivnosti, odnosno proširenje projekta na druge općine koje su u nadležnosti Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Travniku.

 

U okviru dosdašnjih aktivnosti projekat je obuhvatao samo općinu Travnik.

Također su se prezentirala i iskustav drugih sudova u Federaciji BiH koji implementiraju projekat uspostave.


Sastanak je započeo u 10,00 sati a završen je u 12,00 sati,te je ocijenjen kao konstruktivan i učinkovit za dalje uspješno implementiranje započetog projekta uspostave.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh