Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Seminar na temu “Upravni postupak”

28.11.2016.

U organizaciji Agencije za pravni konsalting I edukaciju Sarajevo, dana 21.11.2016.godine održan je seminar na temu “Upravni postupak”.Seminar je održana u hotelu “Evropa” u Sarajevu, ana istom su učestvovali tajnik suda Lidija Blaž I šef Odsjeka za registraciju poslovnih subjekata Nina Sulejmanpašić.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Stalno usavršavanje uposlenika u Općinskom sudu u Travniku

16.11.2016.

Dana 07.11.2016.godine  u Općinskom sudu u Travniku je počela implementacija nove generacije CMS/TCMS, koja će se sprovoditi u nekoliko faza.
Implementaciju sprovode  lokalni timovi koji su formirani od pravnika koji imaju iskustvo u radu u pravosuđu i koji su educirani za korištenje svih funkcionalnosti CMS/TCMS-a.
Edukacija se prvobitno odvija u vidu organiziranja prezentacije  za korištenje  novih funkcionalnosti, a potom u vidu pružanja direktne podrške za sve one koji imaju nejasnoće u primjeni nove verzije CMS-a. Za Općinski sud u Travniku je planirano da se obuka završava 25.11.2016.godine, a puna primjena nove verzije CMS-a je planirana za početak 2017.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta španske delegacije

16.11.2016.

Dana 09.11.2016.godine Općinski sud u Travniku, je posjetila visoka delegacija u sastavu Capetan de la Guardia Civil Adriana M.Toston Diez i ujedno predstavnica  Ministarstva policije Španije, u pratnji  Mirze Bibera , inspektora  unutrašnje kontrole Sudske policije F BiH Sarajevo i Zapovjednika SP SBK/KSB Fuada Skomorca. Općinski sud u Travniku je jedan od sudova koje je uvažena predstavnica policije posjetila i tom prilikom se upoznala sa svim aktivnosti  na uspostavljanju i održavanju visokog stepena sigurnosti kako ljudi tako i materijalnih dobara u sudu, i same zgrade suda, te o rezultatima kontinuirane saradnje predsjednika suda i Zapovjednika SP, koja se ogleda u održavanju redovitih sastanaka. O prednjem je uvaženu gošću upoznao Zapovjednik SP Novi Travnik, Fuad Skomorac.
Predsjednik suda je uvažene goste upoznao sa strukturom sudske vlasti i nadležnostima općinskih sudova, sa akcentom da se najveći broj stranaka  upravo obraća prvostepenim sudovima , te da je tu značaj i uloga Sudske policije uveliko istaknuta.
Posjeta je ocijenjena kao veoma značajna , kako sa aspekta rada suda i pridavanja značaja uspjehu i organizaciji , tako i sa aspekta visokog nivoa sigurnosti koja je jednim dijelom i rezultata uspješne i kontinuirane saradnje predsjednika suda i Zapovjednika sudske policije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Radni sastanak sa predstavnicima vlasti

03.11.2016.

Dana 27.10.2016.godine,Općinski sud u Travniku posjetili su ministar pravosuđa i uprave SBK/KSB Jozo Budeš i ministar zadravstva i socijalne politike SBK/KSB Nikola Grubešić.U okviru posjete održan je radni sastanak na kojem je jedna od tema bila i izmjena  Zakona o sudskim taksama, uz naznaku da je i ovaj sud dostavljao nadležnom ministarstvu prijedloge izmjena.Nadalje se govorilo o maloljetničkoj delinkvenciji i preventivnom postupanju.

Predsjednik suda je prisutne upoznao sa podacima o naplaćenim novčanim kaznama u prekršajnim postupcima,u kojima je u period od 1.1.-30.09.2016.gosdine naplaćeno blizu 500.000 KM.

Općinski sud u Travniku ima u planu adaptaciju arhivskog prostora , o čemu je također bilo riječi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak s predstavnicima policije SBK i uprave KPZ Busovača

03.11.2016.

Predsjednik suda je organizirao radni sastanak ,koji je održan dana 27.10.2016.godine sa početkom u 13,00 sati, na kojem su prisutni bili upravitelj Kazneno-popravnog zavoda u Busovači,Marko Krišto i kantonalni policijski komesar SBK/KSB Faik Adilović,a saastanak je organiziran kako bi se analizirala trenutana situacija u pogledu sprovođeenja  izvršenja kazni zatvora,potom lišenja slobode lica kojima je lišenje utvrđeno u prekršajnom postupku zbog neplaćanja novčane kazne.Upravitelj KPZ Busovača je pozvan da obezbijedi prostor u KPZ-u  za osobe lišene slobode u prekršajnim postupcima.

Policijski komesar je izložio podatke o osobama koje su višestruki povratnici u činjenju saobraćajnih prekršaja kao mjere koje poduzimaju policijski organi prema ovim počiniteljima,te predložio da se na sljedećem sastanku prezentira i sudska praksa iz drugih kantona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

31.10.2016.

Dana 26.10.2016.godine  u Hotelu „Central“ u Vitezu, održan je Okrugli sto,u povodu obilježavanja Evropskog dana pravde u 2016.godini, na temu „Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja“Okrugli sto je organizirao kantonalni sud u novom Travniku,kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj mreži pilot sudova,koju je osnovala Evropska komisija za efikasnost pravosuđa Vijeća Evrope,u saradnju i podršku Atlantske Inicijative (AI) i Centra za sigurnost,razvoj i vladavinu prava (DCAF).

Na okruglom stolu su aktivno učešće uzeli predsjednik suda i savjetnik za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Općinskog suda u Travniku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh