Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Seminar “Temeljni principi i praktična primjena Zakona o stvarnim pravima”

22.12.2016.

Dana 21.12.2016.godine u Sarajevu je održan seminar na temu “Temeljni principi i praktična primjena Zakona o stvarnim pravima”, koji je organizirala Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, na koji su bili pozvani zemljišno-knjižni referenti i privremeni zemljišno-knjižni referenti.
Ovom seminaru su prisustvovali ZK referenti Općinskog suda u Travniku, kao nastavak kontinuirane edukacije iz oblasti stvarnog prava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Radni sastanak u Novom Travniku

14.12.2016.

U Kantonalnom sudu u Novom Travniku,dana 09.12.2016.godine održan je radni sastanak ,koji je inicirala predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, a pristni su bili predsjednici općinskih sudova iz Travnika, Bugojna ,Kiseljaka I Jajca.
Na dnevnom redu sastanka su bile zastupljene tačke o radu sudova za period 1.1.-30.09.2016.godine,realizacija Plana rješavanja predmeta u istom period, norme sudaca,naplata novčanih kazni I paušala u krivičnim predmetima ,I materijalni statusi položaj  sudaca I ostalih uposlenika u pravosuđu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Radionica “Smjernice za prevenciju seksualnog I rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama”

28.11.2016.

Dana 22.11.2016.godine u hotelu “Bristol” u Sarajevu održana je radionica “Smjernice za prevenciju seksualnog I rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama”,u organizaciji Atlantske incijative I DCAF-a.

Na radionici su učestvovali imenovani savjetnici za prevenciju,ispred sudova I tužilaštva iz Bosne I Hercegovine, pa je tako ispred Općinskog suda u Travniku radionici prisustvovala savjetnica,Alma Sejfuli,šef Odsjeka sudske pisarnice.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar na temu “Upravni postupak”

28.11.2016.

U organizaciji Agencije za pravni konsalting I edukaciju Sarajevo, dana 21.11.2016.godine održan je seminar na temu “Upravni postupak”.Seminar je održana u hotelu “Evropa” u Sarajevu, ana istom su učestvovali tajnik suda Lidija Blaž I šef Odsjeka za registraciju poslovnih subjekata Nina Sulejmanpašić.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Stalno usavršavanje uposlenika u Općinskom sudu u Travniku

16.11.2016.

Dana 07.11.2016.godine  u Općinskom sudu u Travniku je počela implementacija nove generacije CMS/TCMS, koja će se sprovoditi u nekoliko faza.
Implementaciju sprovode  lokalni timovi koji su formirani od pravnika koji imaju iskustvo u radu u pravosuđu i koji su educirani za korištenje svih funkcionalnosti CMS/TCMS-a.
Edukacija se prvobitno odvija u vidu organiziranja prezentacije  za korištenje  novih funkcionalnosti, a potom u vidu pružanja direktne podrške za sve one koji imaju nejasnoće u primjeni nove verzije CMS-a. Za Općinski sud u Travniku je planirano da se obuka završava 25.11.2016.godine, a puna primjena nove verzije CMS-a je planirana za početak 2017.godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta španske delegacije

16.11.2016.

Dana 09.11.2016.godine Općinski sud u Travniku, je posjetila visoka delegacija u sastavu Capetan de la Guardia Civil Adriana M.Toston Diez i ujedno predstavnica  Ministarstva policije Španije, u pratnji  Mirze Bibera , inspektora  unutrašnje kontrole Sudske policije F BiH Sarajevo i Zapovjednika SP SBK/KSB Fuada Skomorca. Općinski sud u Travniku je jedan od sudova koje je uvažena predstavnica policije posjetila i tom prilikom se upoznala sa svim aktivnosti  na uspostavljanju i održavanju visokog stepena sigurnosti kako ljudi tako i materijalnih dobara u sudu, i same zgrade suda, te o rezultatima kontinuirane saradnje predsjednika suda i Zapovjednika SP, koja se ogleda u održavanju redovitih sastanaka. O prednjem je uvaženu gošću upoznao Zapovjednik SP Novi Travnik, Fuad Skomorac.
Predsjednik suda je uvažene goste upoznao sa strukturom sudske vlasti i nadležnostima općinskih sudova, sa akcentom da se najveći broj stranaka  upravo obraća prvostepenim sudovima , te da je tu značaj i uloga Sudske policije uveliko istaknuta.
Posjeta je ocijenjena kao veoma značajna , kako sa aspekta rada suda i pridavanja značaja uspjehu i organizaciji , tako i sa aspekta visokog nivoa sigurnosti koja je jednim dijelom i rezultata uspješne i kontinuirane saradnje predsjednika suda i Zapovjednika sudske policije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh