Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Upriličena podjela paketića za mališane djelatnika Općinskog suda u Travniku

29.12.2015.

Kao i svake godine u prostorijama Općinskog suda u Travniku  održan je prigodan program uz posjetu Djeda Mraza čime je upriličena i podjela paketića za mališane djelatnika suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Održana stručna konferencija o daljem razvoju pravosudnog informacionog sistema

24.12.2015.

Do efikasnijeg rada institucija putem pravosudnog informacionog sistema

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija organiziralo stručnu konferenciju pod nazivom „Pravci budućeg razvoja pravosudnog informacionog sistema i tehnički aspekti razmjene podataka sa drugim institucijama“.

Konferenciju su prisustvovali djelatnici Informaciono komunikacionog odjeljenja suda, i to:  Nikolina Matić i Elis Sujoldžić.

Tokom prvog dana konferencije učesnici su upoznati sa aktivnostima koje su poduzete u cilju unapređenja rada pravosuđa u okviru tekućeg projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“, ali i druge projekte informatizacije koje je VSTV BiH u prethodnom periodu implementirao uz podršku Evropske unije plasiranu kroz IPA instrumente pretpristupne pomoći. Na konferenciji je učestvovalo više od stotinu informatičkih stručnjaka iz pravosudnih institucija, tijela za provedbu zakona na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i drugih institucija koje sarađuju sa pravosuđem na projektima elektronske razmjene podataka.

Fokus predstavljanja aktivnosti u okviru ovog projekta je bio na inovativnim rješenjima koja će tokom naredne godine postati dostupna korisnicima u pravosuđu, uključujući sistem poslovne inteligencije, sistem za sprečavanje gubitka podataka, digitalizaciju i elektronsko arhiviranje predmeta u sudovima i tužilaštvima. Pored ovih sistema i rješenja, učesnicima su predstavljene koristi videokonferencijskog sistema koji je u pravosuđu BiH implementiran kroz projekte koje je VSTV BiH realizirao uz podršku Evropske unije realiziranu kroz IPA 2009 i IPA 2010 pakete pretpristupne pomoći Bosni i Hercegovini.

U okviru drugog dana konferencije, predstavnici agencija za provedbu zakona iz oba bh. entiteta, Ministarstva sigurnosti BiH i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u BiH predstavili su informaciona rješenja u primjeni, kao i planove za njihovo unapređenje.

Rad konferencije je zaključen diskusijom o tehničkim aspektima i perspektivama za unapređenje razmjene podataka između pravosuđa, tijela za provedbu zakona i drugih agencija. Ova razmjena iskustava i planova otvara mogućnost za pripremu i kandidovanje zajedničkih projekata usmjerenih na unapređenje saradnje i razmjene podataka, koje su ključ postizanja efikasnijeg djelovanja svih javnih institucija, posebno u oblasti osiguravanja vladavine prava koja je od ključnog značaja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Počela implementacija druge generacije Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima (CMS/TCMS) u pilot institucijama

16.12.2015.

U Općinskom sudu u Travniku, u periodu od 14.12. do 16.12.2015.godine, održana je obuka Regionalnog tima, shodno Odluci VSTV-a BiH, broj: 09-50-9-3285/2015 od 19.10.2015.godine, kojom je odobrena  implementacija nove generacije CMS/TCMS-a u pilot institucijama.

 

Ovom  odlukom odobrava  se implementacija  druge generacije  Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima  (CMS/TCMS) (i daljem tekstu: CMS/ TCMS) u pilot institucijama u okviru Projekta konsolidacije i daljeg razvoja pravosudnog komunikaciono-informacionog sistema- IPA 2012.

 

Kao pilot institucije odbarani su:

 

·         Kantonalni sud u Novom Travniku

·         Općinski sud u Travniku

·         Kantonalno tužilaštvo Srednjebosanskog kantona

·         Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu

·         Osnovni sud na Sokocu

·         Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

 

Regionalni tim čine predstavnici Općinskog suda u Travniku (4 člana), Kantonalni sud u Novom Travniku (3 člana) i Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Travnik 2 člana).

Obuka je sprovedena u Konferencijskoj Sali suda.

 

Implementacija nove generacije CMS/TCMS-a će se odvijati u periodu od 14.12. do 22.12.2015..godine (samo za službenike prijemne kancelarije).

Edukacija će biti nastavljena u januaru 2016.godine po rasporedu koji će se naknadno utvrditi sa rukovodiocima institucija.

 

Prilog: slike i Odluka


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan okrugli sto na temu „Najnovija razmatranja i regionalna iskustva u domenu vrednovanja rada sudija i tužilaca te njihove disciplinske odgovornosti“

15.12.2015.

U zajedničkoj organizaciji USAID-ovog Projekta pravosuđa i Fondacije Centar za javno pravo, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u Sarajevu je 15. decembra 2015. godine održan okrugli sto na temu „Najnovija razmatranja i regionalna iskustva u domenu vrednovanja rada sudija i tužilaca te njihove disciplinske odgovornosti“.


Okrugli sto su ispred organizatora otvorili Jasna Kilalić, zamjenica direktora Ureda za demokratiju USAID-a i prof. Edin Šarčević, predsjednik Fondacije Centar za javno pravo, dok se prisutnima ispred VSTV-a BiH obratila Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH.


Okrugli sto je odgovor na veliko interesovanje stručne javnosti za navedene teme, kao i kritike postojećih sistema ocjenjivanja i sistema utvrđivanja disciplinske odgovornosti. Učešće u okruglom stolu uzelo je preko 30 članova pravosudne zajednice iz cijele BiH, uključujući i predstavnike strukovnih udruženja sudija, tužilaca i stručnih saradnika.


Učešće na okruglom stolu preuzeo je i predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić.


O postojećem sistemu ocjenjivanja kojeg primjenjuje VSTV BiH na okruglom stolu je govorio Rusmir Šabeta, šef Odjela za pravosudnu upravu Sekretarijata VSTV-a BiH. Regionalni osvrt ponudila je Gordana Krstić, predstavivši srbijanski model vrednovanja rada, dok je Maurizio Salustro, bivši sudija i tužilac iz Italije, kao nezavisni ekspert dao svoju ocjenu sistema ocjenjivanja tužilaca u BiH.


U diskusiji koja je uslijedila istaknuto je da sistem vrednovanja rada treba da ima za cilj da osigura, ne samo unapređenje efikasnosti, već i očuvanje ili unapređenje kvaliteta sudijskih i tužilačkih kapaciteta i prevenciju negativnih pojava u njihovom radu.


Kada je u pitanju sistem utvrđivanja disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije učesnicima se obratio g. Mirza Hadžiomerović, disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH. Regionalna iskustva iz Republike Srbije prezentirala je Smilja Spasojević iz Visokog savjeta sudstva Republike Srbije.

Učesnici okruglog stola složili su se da je potrebno pristupiti izmjenama i unapređenju postojećeg sistema.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće organizira stručnu konferenciju pod nazivom“Pravci budućeg razvoja pravosudnog sistema i tehnički aspekti razmjene podataka sa drugim insitucijama“

15.12.2015.

Visoko sudsko i tužilacko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV VjN), u sklopu projekta "Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema" koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2012, organizira strucnu konferenciju pod nazivom "Pravci budućeg razvoja pravosudnog informacionog sistema i tehnički aspekti razmjene podataka sa

drugim institucijama".

 

Konferencija jma za cilj predstaviti dosadasnja dostignuća, planove i

izazove u procesu daljeg razvoja pravosudnog infromacionog sistema IKT službenicima u pravosudnim institucijama, kao i informatičkim stručnjacima iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

 

Konferencija će se održati u periodu od 22. do 23.12.2015.godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću.


Na konferenciji će učestvovati djelatnici IKT odjeljenja Općinskog suda u Travniku: Nikolina Matić i Elis Sujoldžić.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

USAID Projekt pravosuđa u BiH i Fondacija Centar za javno pravo ,uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, organizuju okrugli sto na temu vrednovanje rada i napredovanja sudija i tužilaca

14.12.2015.

Okrugli sto će se održati u Hotelu Bristol u Sarajevu dana 15.12.2015.godine,na kojem će prisustvovati predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh