Početna stranica Portala pravosuđa BIHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Sastanak predsjednika suda i sudaca Registar odjeljenja suda, sa načelnikom općine Travnik,predstavnicima privrednih društava PREVENT,OLIP i TRGOVINA BORAC

 

U Općinskom sudu u Travniku, dana  21.02.2014.godine ,sa početkom u 13 sati, održan je sastanak predsjednika suda i sudaca Registar odjeljenja suda, sa načelnikom općine Travnik, predstavnicima privrednih društava PREVENT,OLIP i TRGOVINA BORAC.

Sastanak je održan u konferencijskoj Sali zgrade suda i na istom je bilo riječi o „Slobodnoj zoni“ koja se nalazi na području nekadašnjeg Kombinata „Borac“.

Predsjednik suda je prisutne upoznao sa aktivnostima Općinskog suda u Travniku, kojim se podržavaju privrednici sa područja Srednjobosanskog kantona, sa ciljem da se što više investitra na ovim područjima,da se  otvore nova radna mjesta, kao jedini vid perspektive za cijelo područje kantona.Svi prisutni su zaključili, da je potrebno poduzimati aktivnosti na ostvarenju istog cilja i izrazili su svoje zadovoljstvo prezentiranim  aktivnostima suda,kao i podršci koja se  daje privrednicima .

 

Predsjednik suda,

Goran Dujić

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Studijska posjeta Vijeću Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Vijeće Evrope u okviru projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u BiH“, podržanog od strane Norveške Vlade,  organizovalo je studijsku posjetu Vijeću Evrope i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu u periodu između 10. i 14. februara 2014. godine.

Uz koordinaciju Centra za edukaciju sudija i tužilaca BiH, studijskoj posjeti Vijeću Evrope i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, prisustvali su stručni saradnici iz BiH. Učesnica studijske posjete ispred Općinskog suda u Travniku bila je stručna saradnica Sedina Omanović-Đelilović, dok su iz ostalih sudova učesnici studijske posjete bili kako slijedi: Damir Šapina (stručni saradnik Kantonalnog suda u Novom Tarvniku), Selma Mameledžija (stručni saradnik Kantonalnog  suda u Sarajevu), Sanela Simišić (stručni saradnik Općinskog suda u Sarajevu), Mahir Muharemović (stručni saradnik Općinskog suda u Gradačcu), Haris Beganović (stručni saradnik Općinskog suda u Sanskom Mostu), Jelena Grahovac (stručni saradnik Osnvnog suda u Banja Luci), Nevena Dmičić (stručni saradnik Specijalnog tužilaštva RS-a) i Milana Bužanin, (pripravnik Okružnog suda u Banja Luci).  

Cilj studijske posjete bio je upoznavanje učesnika sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP) koja jamči osnovna građanska i politička prava i, za slučaj kršenja, obezbeđuje međunarodnu zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), te njenu primjenu u domaćim pravnim sistemima država koje su ratificirale Konvenciju, uljučujući i naš pravni sistem. 

Tokom studijske posjete, učesnici su prisustvovali predavanjima na teme: Uloga i mandat Komesara za ljudska prava u Vijeću Europe, Reforma Europskog suda za ljudska prava, Europska socijalna povelja i Komitet za socijalna prava, Uloga i mandat Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, Europska komisija za demokraciju prava-Venecijanska komisija, Mandat i radne metode Europskog komiteta za prevenciju nehumanog i ponižavajućeg tretmana osuđenika, Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava - glavni problemi, Europski sud za ljudska prava i nacionalni pravosudni sustav.

Među predavačima navedenih tema bili su, između ostalih, i dva predavača sa područja BiH, i to Erliha Bičakćić-zaposlenica Ureda komesara za ljudska prava te Faris Vehabović-sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazbourgu.

Učesnici studijske posjete, također su prisustvovali suđenju pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu „Tarakhel protiv Švicarske (br. 29217/12)“, te su se susreli sa zaposlenicima Evropskog suda za ljudska prava, ured za BiH.   


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Održan sastanak s ravnateljem KPZ Busovača

Dana 11.02.2014.godine u uredu predsjednika Općinskog suda u Travniku održan je sastanak s ravnateljem Kazneno popravnog zavoda Busovača, g.dinom Markom Krišto, sa početkom u 10, 00 sati, kojem su prisustvovali predsjednik Općinskog suda u Travniku i  ravnatelj KPZ Busovača, g.din Marko Krišto.

 

Sastanak je inicirao predsjednik suda Goran Dujić po pitanju iznalaženja rješenja za smještaj osuđenih osoba u KPZ.

 

Predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić, otvorio je sastanak objasnivši ravnatelju KPZ Busovača, g.dinu Marku Krišto razlog, zbog čega je isti pozvan na sastanak. Predsjednik suda je u kratkim crtama iznio problem Općinskog suda u Travniku, kada je u pitanu izvršenje kaznenih sankcija.

Ukratko je iznio brojčano stanje osuđenih osoba, koje su još uvijek na slobodi, odnosno čekaju na izdržavanje kazne zatvora. Predočio je činjenicu jako velikoga broja istih osoba, odnosno ravnatelja upoznao s datim brojem, od 178 osuđenih osoba.

 

Osvrčući se na kazne zatvora do godine dana, koje su starije, odnosno odluke, koje su pravomoćne 2010. godine, a kojima apsolutna zastara izvršenja kaznenih sankcija prijeti 2016. godine, urgirao je smještaj istih osuđenih osoba u KPZ Busovača. Radi se o broju od 9 osoba.

 

Akcenat je posebno stavljen na gore navedene odluke iz 2010. godine, naglasivši pri tome, prijeku potrebu za iznalaženjem slobodnih mjesta za iste, kako bi se na vrijeme iste osobe smjestile u KPZ, prije negoli nastupi apsolutna zastara izvršenja kaznenih sankcija.

 

Izraženo je razumijevanje od strane predsjednika suda zbog nedostatka smještajnog kapaciteta u KPZ Busovača, te je dogovoreno, da će Općinski sud u Travniku u KPZ Busovača upućivati osuđene osobe, koje su prioritetne za smještaj i za koje ravnatelj KPZ Busovača odredi termine, u skladu sa mogućnostima KPZ Busovača za prijem istih osoba.

 

Također, predsjednik je izložio činjenicu, da je Općinski sud u Travniku u zadnjih godinu dana, a na temelju suglasnosti Federlanog ministarstva pravde, upućivao osuđene osobe i u druge zavode u Federaciji, kako bi se na taj način rasteretio KPZ Busovača. Iznijeto je da je u KPZ Mostar upućeno preko 20 osuđenih osoba, u KPZ Orašje skoro 10 osuđenih osoba, te u KPZ Zenica u mjesecu travnju 2013. godine skoro 70 osuđenih osoba, kojima je kao kazna zatvora utvrđena kazna do 30 dana, odnosno novčana i kojima je to jedina kazna zatvora.

 

Ravnatelj KPZ Busovača, g.din Marko Krišto je obećao da će surađivati sa Općinskim sudom u Travniku, te da će za osuđene osobe, koje Općinski sud u Travniku izdvoji kao prioritetne za smješaj u zavod, osigurati termine, te o istim terminima blagovremeno obavijestiti Općinski sud u Travniku.

 

Predsjednik suda, Goran Dujić, zahvalio se ravnatelju KPZ Busovača, g.dinu Marko Krišto, na suradnji i uzajamnoj podršci, te zajedničkom iznalaženju rješenja za probleme s kojima je suočen Općinski sud u Travniku.

 

 

 

Sastanak je završen u 11, 00 sati.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Godišnji izvještaj o radu suda u 2013.godini

Općinski sud u Travniku za  2013.godinu ostvario je sljedeće radne rezultate :

 

-         u 2013. godini primljeno je ukupno 28440 predmeta, uz nezavršenih 22888 predmeta iz 2012.godine ukupno je u radu bilo 50728 predmeta.

-         Od toga je završeno  ukupno 27717 predmeta, a nezavršeno je ukupno 23011 predmeta .

 

Kvalitet rada suda, koji se temelji na broju  potvrđenih odluka od strane  drugostepenog suda je  87,8 % u odnosu na ukupan broj odluka koje su po žalbi dostavljene drugostepenom sudu.

 

Općinski sud u Travniku je ostvario ukupnu kolektivnu normu od 104,3%.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Narativni izvještaj rada Općinskog suda u Travniku za 2013. godinu

 

U skladu sa dostavljenim smjernicama VSTV BiH sačinjen je narativni izvještaj rada Općinskog suda u Travniku za 2013. godinu i isti možete preuzeti na ovoj stranici u pdf.formatu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Plan rješavanja starih predmeta za 2014.godinu

 

Nakon izvršene analize predmeta koji se smatraju starim i koji bi trebali biti uvršteni u Plan rješavanja za 2014.godinu utvrđeno je da se ne radi o velikom broju predmeta o čemu govori i činjenica da obavezu sačinjavanja Plana imaju tri sudska odjeljenja (parnično, izvršno i krivično), a obavezu sačinjavanja Plana nemaju tri sudska odjeljenja (privredno, vanparnično i prekršajno) .

Kao mogući uzroci koji su doveli do određenog broja starih predmeta koji ce biti obuhvaćeni Planom rješavanja starih predmeta u 2014.godini su bili u prvom redu nedovoljan broj sudaca, a to je odsustvo dva suca zbog dužeg bolovanja tokom cijele godine, jedna stručna saradnica je na porodiljnom odsustvu, a novoimenovani sudac na upražnjenu poziciju je stupio krajem godine, tačnije 01.09.2013.godine, a čime je upražnjena pozicija jednom stručnog saradnika, koja do danas nije popunjena.

Shodno navedenom se zaključuje da je kadrovska struktura, tačnije njena nepopunjenost u uskoj vezi sa gornjim navodima.

Također se može ponoviti navod iz prošlogodišnjeg tekstualnog pojašnjenja za nastale uzroke starih predmeta kao što su: nemogućnost uručenja pismena strankama i njihova nedostupnost, problemi dostavljanja i uručenja.

Analizom je utvrđeno da ima ukupno 5.399 neriješenih starih predmeta, što također ide u prilog gornjoj tvrdnji da se ne radi o velikom broju starih predmeta.

Također o starosti predmeta govori i pokazatelj da je najveći broj starih neriješenih predmeta iniciran u periodu 2011-2012 godine, a manji broj u periodu 2006-2010.godine, zanemarljivo mali broj predmeta iniciranih od 2001-2005. godine, a predmeta iniciranih ranijih godina, a koji nisu riješeni nema.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

 <  7 - 12 / 113  >