Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Posjete Općinskom sudu u Travniku

19.01.2017.

Dana 17.01.2017. godine Općinski sud u Travniku posjetio je novoimenovani načelnik općine Vitez Tomislav Bošnjak-Matić. Kako je sud i do sada imao dobru poslovnu saradnju sa načelnicima općina  SBK/KSB, to se ova praksa nastavlja i ubuduće.

U posjeti sudu je bio i ministar Ministarstva pravosuđa i uprave SBK/KSB Jozo Budeš, te je posjeta ujedno bila i radni sastanak na kojem je tema bila formiranje Odjeljenja Općinskog suda u Vitezu. Ova ideja egzistira izvjesni period, a budući da je u Vitezu jedan period funkcionirao Općinski sud Vitez, ova ideja ima svoje uporište i opravdanje vrijedno realiziranja.

Potrebno je izvršiti sve prethodne radnje i stvoriti uvjete da se ideja konkretizira, a prisutni na ovom sastanku će u svome domenu nadležnosti poduzeti aktivnosti na realizaciji i uspostavljanju navedenog odjeljenja suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

OSCE Sastanak predsjednika općinskih sudova sa područja SBK/KSB

22.12.2016.

Dana 13.12.2016. godine u prostorijama OSCE, Ured u Travniku, održan je sastanak  predsjednika općinskih sudova sa područja SBK/KSB, ministar Ministarstva pravosuđa i uprave SBK/KSB i  pomoćnika ministra, sa predstavnicima misije OSCE-a, na temu pružanja besplatne pravne pomoći za građane SBK/KSB. Iz prakse drugih kantona koji imaju Urede za pružanje besplatne pravne pomoći vide se pozitivni primjeri I mogućnost građana da ostvare svoja prava na način da putem ovog ureda komuniciraju sa državnim i sudskim organima.

Na sastanku se razgovaralo o nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i drugim aktivnostima koje će se poduzeti kako bi što prije  zaživio Ured koji bi bio na raspolaganju građanima sa područja SBK/KSB.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar “Temeljni principi i praktična primjena Zakona o stvarnim pravima”

22.12.2016.

Dana 21.12.2016.godine u Sarajevu je održan seminar na temu “Temeljni principi i praktična primjena Zakona o stvarnim pravima”, koji je organizirala Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, na koji su bili pozvani zemljišno-knjižni referenti i privremeni zemljišno-knjižni referenti.
Ovom seminaru su prisustvovali ZK referenti Općinskog suda u Travniku, kao nastavak kontinuirane edukacije iz oblasti stvarnog prava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Radni sastanak u Novom Travniku

14.12.2016.

U Kantonalnom sudu u Novom Travniku,dana 09.12.2016.godine održan je radni sastanak ,koji je inicirala predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, a pristni su bili predsjednici općinskih sudova iz Travnika, Bugojna ,Kiseljaka I Jajca.
Na dnevnom redu sastanka su bile zastupljene tačke o radu sudova za period 1.1.-30.09.2016.godine,realizacija Plana rješavanja predmeta u istom period, norme sudaca,naplata novčanih kazni I paušala u krivičnim predmetima ,I materijalni statusi položaj  sudaca I ostalih uposlenika u pravosuđu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Radionica “Smjernice za prevenciju seksualnog I rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama”

28.11.2016.

Dana 22.11.2016.godine u hotelu “Bristol” u Sarajevu održana je radionica “Smjernice za prevenciju seksualnog I rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama”,u organizaciji Atlantske incijative I DCAF-a.

Na radionici su učestvovali imenovani savjetnici za prevenciju,ispred sudova I tužilaštva iz Bosne I Hercegovine, pa je tako ispred Općinskog suda u Travniku radionici prisustvovala savjetnica,Alma Sejfuli,šef Odsjeka sudske pisarnice.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Seminar na temu “Upravni postupak”

28.11.2016.

U organizaciji Agencije za pravni konsalting I edukaciju Sarajevo, dana 21.11.2016.godine održan je seminar na temu “Upravni postupak”.Seminar je održana u hotelu “Evropa” u Sarajevu, ana istom su učestvovali tajnik suda Lidija Blaž I šef Odsjeka za registraciju poslovnih subjekata Nina Sulejmanpašić.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh