Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Početna stranica

Izvještaji

 Interaktivna mapa o radu sudova je razvijena u okviru projekata „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“ kojeg finansiraju Vlada Švedske i Vlada Norveške i „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema – IPA 2013“ kojeg finansira Evropska unija.