Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

VSTV BiH ponovo poziva nadležne vlasti da u budžetu za 2019. osiguraju dovoljna sredstva za plate i naknade tužilaca i sudija koji rade na predmetima ratnih zločina

(Sarajevo, 17. januar 2019. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) ponovo poziva predstavnike izvršne i zakonodavne organe vlasti da u okviru budžeta za 2019. godinu odobre dovoljna sredstva u budžetima pravosudnih institucija za obezbjeđenje plata i naknada tužilaca i sudija koji se trenutno finansiraju u okviru Projekta IPA 2013 državnog paketa pomoći.

17.01.2019.

Okrugli sto u okviru manifestacije pod nazivom „EU Law Days“ na temu: „Upitnik Evropske komisije –odabrani pravni aspekti“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 04.12.2018. godine održan okrugli sto u okviru manifestacije pod nazivom „EU Law Days“ na temu: „Upitnik Evropske komisije –odabrani pravni aspekti“.

09.01.2019.

Procjena antikorupcijskih kapaciteta CSS-a: VSTV BiH najsposobniji 27.12.2018.

VSTV BiH će sutra posjetiti tužilaštva u Banja Luci 27.12.2018.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 20.12.2018.

VSTV BiH usvojilo Smjernice za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja 20.12.2018.

više

Brzi linkovi
Web - sudovi i tužilaštva
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Podrška pravosuđu u BiH
Usluge građanima i pravnim licima