Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

 

Aktualnosti

INTERNI NATJEČAJ - UPISNIČAR PR PREDMETA

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje slijedeći: "Interni natječaj za prijem namještenika u radni odnos" Viši referent za administrativno-tehničke poslove - upisničar prekršajnih predmeta na neodređeno vrijeme.

10.10.2019.

Tjedan sudske nagodbe u sudovima u BiH

U pravcu priprema, organiziranja i provođenja aktivnosti "Tjedna sudske nagodbe" koji će se implementirati u sudu u periodu od 13. - 24. svibnja 2019.godine.

05.04.2019.

Izvješće o radu suda za 2018. godinu 05.03.2019.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika suda

Sadržaj ove web stranice kreiran je s ciljem kako bismo strankama omogućili brz i jednostavan pristup informacijama za koje smatramo da su od značaja za ostvarivanje njihovih prava kao i ispunjenja njihovih obveza.

03.11.2009.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako sprovesti Ostavinski postupak?

Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti u roku 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu. Ostavinski postupak provodi Sud odnosno notar koji kao povjerenik suda počevši od 09.01.2015. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o nasljeđivanju F BiH

10.01.2015.

Sudski tumači

Liste sudskih tumača za strane jezike...

28.09.2011.

više