Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Srebrenici

 

Aktuelnosti

Sedmica sudske nagodbe u Osnovnom sudu Srebrenica

(Sarajevo, 31. oktobar 2017.) – Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Cilj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku

31.10.2017.

SEDMICA SUDSKE NAGODBE

OBAVJEST ZA GRAĐANE OPŠTINA SREBRENICA I BRATUNAC, A ZA KOJE JE NADLEŽAN OSNOVNI SUD U SREBRENICI

06.04.2017.

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku 27.10.2011.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ predsjednika suda

Sead Alić - Predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici

05.04.2017.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Kako doći do predsjednika suda?

Kako i kada je moguće zakazati sastaka sa predsjednikom suda?

24.10.2011.

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Na koji način stranke mogu zakazati sastanak sa sudijom u postupku?

20.10.2011.

više