Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona

Opći kriminal

   1 - 6 / 16  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Potvrđena optužnica protiv Kenana Budakovića zvani "Buda"

Potvrđena optužnica protiv Kenana Budakovića zvani "Buda"

Čime je; počinio krivično djelo – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

29.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Emira Suljkića

Potvrđena optužnica protiv Emira Suljkića

Čime je počinio krivično djelo – Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa – iz člana 336. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom – Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti – iz člana 333. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

20.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Armina i Anela Pašića

Potvrđena optužnica protiv Armina i Anela Pašića

Čime su počinili krivično djelo – Iznuda – iz člana 295. stav 1. u vezi sa članom 28 . i 31. KZ F BIH.

09.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Nedžada Fočića i još pet osoba

Potvrđena optužnica protiv Nedžada Fočića i još pet osoba

Čime su počinili krivična djela i to : Fočić Nedžad – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - iz član 238 stav 2 KZ F BiH u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 238 stav 1 KZ F BiH, u sticaju sa produženim krivičnim djelom - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga - iz člana 238. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55 i članom 54 istog Zakona...

06.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Osmana Husejnovića

Potvrđena optužnica protiv Osmana Husejnovića

Čime je, počinio krivično djelo – Ubistvo - iz člana 166. stav 1. KZ F BIH.

05.11.2018.

Potvrđena optužnica protiv Selmira Demirovića

Potvrđena optužnica protiv Selmira Demirovića

Čime je radnjama opisanim pod tačkama 1-8 dispozitiva optužnice počinio produženo krivično djelo – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – iz člana 238. stav 1 KZ F BiH , u sticaju sa produženim krivičnim djelom....

24.10.2018.

   1 - 6 / 16  >