Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 88  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 Ip 077048 19 Ip 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (pomoćni objekat i šume), upisane u k.o. Priboj, za dan 26.03.2021. godine u 10,30 časova u Odjeljenju suda u Loparama...

08.01.2021.

Prodaja nekretnina (šume, voćnjaka, njive....) u Mirosavcima

Prodaja nekretnina (šume, voćnjaka, njive....) u Mirosavcima

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 058127 20 I 5, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (šuma, njiva, voćnjak, dvorište...), upisanih u k.o. Mirosavci, za dan 08.02.2021. godine u 08,30 časova u Odjeljenju suda u Loparama

08.01.2021.

Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u Bijeljini

Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 107036 19 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti, upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 26.01.2021. godine...

30.12.2020.

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 5. klase (k.o. Obarska Velika)

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 5. klase (k.o. Obarska Velika)

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 100803 18 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (njive 56. klase), upisanih u k.o. Obarska Velika, za dan 09.02.2021. godine...

30.12.2020.

Prodaja stambeno-poslovne zgrade sa dvorištem.. u Dvorovima

Prodaja stambeno-poslovne zgrade sa dvorištem.. u Dvorovima

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 083869 20 I 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti (stamb. poslovna zgrada sa dvorištem, njiva), upisane u k.o. Dvorovi, za dan 28.01.2021. godine...

24.12.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u Banjici

Prodaja stambene zgrade (pov.127 m2) sa dvorištem u Banjici

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 044654 20 I 4, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti (stamb. zgrada sa dvorištem i njivom), upisane u k.o. Banjica, za dan 29.01.2021. godine...

24.12.2020.

Prodaja nekretnina (njiva, voćnjak, šuma..) u Piperima

Prodaja nekretnina (njiva, voćnjak, šuma..) u Piperima

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje suda u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 000070 20 I 2, određuje prvo ročište za prodaju nekretnina (njiva, šuma, pašnjak..), upisanih u k.o. Piperi , za dan 27.01.2021. godine u 10,30 časova u zgradi suda u Loparama..

17.12.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivom u Bijeljini...

Prodaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivom u Bijeljini...

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 103027 19 I, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti (stamb. zgrada sa dvorištem i njivom), upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 28.01.2021. godine...

16.12.2020.

Prodaja u izvršnom postupku pom. zgrade, voćnjaka, njive.. u Gornjem Brodcu

Prodaja u izvršnom postupku pom. zgrade, voćnjaka, njive.. u Gornjem Brodcu

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 041940 20 I 5, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisanih u k.o. Brodac Gornji, za dan 28.01.2021. godine...

16.12.2020.

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - "MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj

09.12.2019.

   1 - 10 / 88  >