Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Godišnji izvještaji VSTV-a BiH

Na ovoj stranici nalaze se godišnji izvještaji VSTV-a BiH koje Vijeće štampa samo na engleskom i na jednom od službenih jezika BiH naizmjenično - na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku

 

   1 - 6 / 14  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti

Godišnji izvještaj VSTS-a BiH za 2017. godinu

01.05.2018.

Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2016. godinu

28.04.2017.

Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2015. godinu

29.04.2016.

Godišnji izvještaj VSTS-a BiH za 2014. godinu

30.04.2015.

Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2013. godinu

30.04.2014.

Godišnje izvješće VSTV-a BiH za 2012. godinu

12.04.2013.

   1 - 6 / 14  >