Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Pravna shvatanja Vrhovnih sudova i Apelacionog suda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju navedena pravna shvatanja vrhovnih sudova su upućujućeg karaktera.