Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Praksa Ustavnog suda BiH

   1 - 6 / 208  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 92. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 92. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu broj AP 3877/17 između ostalog, utvrđeno je da nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada su redovni sudovi dali dovoljne, jasne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelanticama nisu bile dovoljno jasne i razumljive...

18.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

11.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 91. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 91. sjednicu Velikog vijeća

Naime, u predmetu AP 1057/19 Ustavni sud je utvrdio povredu prava na život iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija).

03.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 90. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 90. sjednicu Velikog vijeća

Naime, „redovni sudovi su propustili da u odluci o produženju mjere pritvora apelantu na osnovu odredbe člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH (ZKPFBiH) daju relevantne i dovoljne razloge u pogledu postojanja posebnih razloga za produženje mjere pritvora po tom osnovu.

18.06.2019.

89. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

89. sjednica Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ustavni sud je u saopštenju sa sjednice izdvojio informaciju da je u predmetu AP 951/17 utvrđena povreda apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

23.05.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 88. sjednicu Velikog vijeća

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 810/19 zaključeno da nema kršenja apelantovog prava na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

10.05.2019.

   1 - 6 / 208  >