Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 38  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019 g do 30.06.2019 g

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019 g do 30.06.2019 g

Svrha utvrdjivanja optimalnih i predvidivih rokova za postupanje u predmetima je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu, na načelima objektivnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i jednakosti u pristupu sudovima, kao osnova prava na pravično sudjenje

02.07.2019.

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

Države vodjene vladavinom prava imaju obavezu da svoje sudske sisteme organizuju na način da pruže garanciju supremaciji vladavine prava i poštivanju osnovnih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a sudije i advokati imaju značajnu ulogu u ispunjavanju ovog cilja na najbolji mogući način, iako imaju različite uloge u sudskim postupcima.

06.06.2019.

,,Sedmice sudske nagodbe“

,,Sedmice sudske nagodbe“

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda

08.05.2019.

PROGRAM  RADA ZA 2019.g

PROGRAM RADA ZA 2019.g

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010 g shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/2012), sa specijalnom stvarnom nadležnošću, koja nadležnost pokriva prostorno područje gradova Bijeljine i Zvornika te opština Ugljevik, Lopare, Srebrenica i Bratunac

08.05.2019.

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI ZA 2018 GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI ZA 2018 GODINU

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010 g shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/2012)

08.02.2019.

„SEDMICE SUDSKE NAGODBE"

„SEDMICE SUDSKE NAGODBE"

Poštovani, Ovim putem želimo da Vas informišemo o provodenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe” u našem Sudu . Na inicjativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe” Period implementaciie aktivnosti ie 12.-23. novembar 2018. godine.

05.11.2018.

   1 - 6 / 38  >