Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 40  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

Brzo i efikasno procesuiranje predmeta ima ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju kvaliteta pravosudnog sistema što zahtjeva kontinuirane napore radi postizanja efikasnosti kao ključnog faktora za očuvanje vladavine prava.

14.11.2019.

SASTANAK SA STEČAJNIM UPRAVNICIMA Bijeljina, 11.10.2019.g

SASTANAK SA STEČAJNIM UPRAVNICIMA Bijeljina, 11.10.2019.g

Dana 11.10.2019 g, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Bijeljini, održan je sastanak predsjednika ovoga suda, Gužvić Božane, stečajnih sudija Alide Nadj-Madjarac i Mitrović Dragana, sa stečajnim upravnicima koji postupaju u stečajnim predmetnima u radu ovoga suda

14.11.2019.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019 g do 30.06.2019 g

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019 g do 30.06.2019 g

Svrha utvrdjivanja optimalnih i predvidivih rokova za postupanje u predmetima je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu, na načelima objektivnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i jednakosti u pristupu sudovima, kao osnova prava na pravično sudjenje

02.07.2019.

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

Države vodjene vladavinom prava imaju obavezu da svoje sudske sisteme organizuju na način da pruže garanciju supremaciji vladavine prava i poštivanju osnovnih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a sudije i advokati imaju značajnu ulogu u ispunjavanju ovog cilja na najbolji mogući način, iako imaju različite uloge u sudskim postupcima.

06.06.2019.

,,Sedmice sudske nagodbe“

,,Sedmice sudske nagodbe“

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda

08.05.2019.

PROGRAM  RADA ZA 2019.g

PROGRAM RADA ZA 2019.g

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010 g shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/2012), sa specijalnom stvarnom nadležnošću, koja nadležnost pokriva prostorno područje gradova Bijeljine i Zvornika te opština Ugljevik, Lopare, Srebrenica i Bratunac

08.05.2019.

   1 - 6 / 40  >