Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

Aktualnosti

   1 - 6 / 69  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
III SAVJTOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

III SAVJTOVANJE IZ PREKRŠAJNO-PRAVNE OBLASTI

Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva i BiH i regiji

15.11.2019.

XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

14.11.2019.

Okrugli stol na temu „Rodno zasnovano nasilje:Izazovi i napredak u BiH“

Okrugli stol na temu „Rodno zasnovano nasilje:Izazovi i napredak u BiH“

Okrugli stol na temu „Rodno zasnovano nasilje:Izazovi i napredak u BiH“

14.11.2019.

Sedmica sudske nagodbe od 13. - 24.05 2019. godine

Sedmica sudske nagodbe od 13. - 24.05 2019. godine

Sedmica sudske nagodbe od 13. - 24.05 2019. godine

08.05.2019.

15.Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca

15.Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca

15.Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca

26.04.2019.

Zapisnik sa sastanka predsjednice suda sa predsjednicima odjela

Zapisnik sa sastanka predsjednice suda sa predsjednicima odjela

Zapisnik sa sastanka predsjednice suda sa predsjednicima odjela

17.04.2019.

   1 - 6 / 69  >