Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

Saopćenja za javnost

   1 - 6 / 30  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Tjedan sudske nagodbe u sudovima u BiH

Tjedan sudske nagodbe u sudovima u BiH

U pravcu priprema, organiziranja i provođenja aktivnosti "Tjedna sudske nagodbe" koji će se implementirati u sudu u periodu od 13. - 24. svibnja 2019.godine.

OBAVJEST O ZATVARANJU ZK. ULOŽAKA

OBAVJEST O ZATVARANJU ZK. ULOŽAKA

Općinski sud u Širokom Brijegu obavještava građane o zatvaranju zk. uložaka za katastarske općine k.o. Ljubotići i k.o. Uzarići.

12.03.2018.

Tjedan sudske nagodbe u sudovima u BiH

Tjedan sudske nagodbe u sudovima u BiH

U pravcu priprema, organiziranja i provođenja aktivnosti "Tjedna sudske nagodbe" koji će se implementirati u sudu u periodu od 16. - 27. travnja 2018.godine.

NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KNEŠPOLJE, LJUBOTIĆI I CRNE LOKVE

NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KNEŠPOLJE, LJUBOTIĆI I CRNE LOKVE

Općinski sud u Širokom Brijegu - Zemljišno knjižni ured vrši najavu uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Knešpolje, Ljubotići i Crne lokve. Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava, svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir.

17.10.2017.

Tjedan sudske nagodbe

Tjedan sudske nagodbe

Nakon što su u periodu od 01. do 17. listopada 2016. godine u svim sudovima u BiH, pa tako i pred ovim provedene aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“, to će na novu inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH po drugi put biti provedena aktivnost „Tjedan sudske nagodbe“, u vremenu od 17. do 28. travnja 2017. godine.

27.02.2017.

Nastavak glavne rasprave u predmetu Vjekoslava Markote

Nastavak glavne rasprave u predmetu Vjekoslava Markote

Nastavak glavne rasprave u kaznenom predmetu 64 0 K 029726 16 K protiv optuženika Vjekoslava Markote.

   1 - 6 / 30  >