Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Srebrenici

Aktuelnosti

   1 - 2 / 2  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sedmica sudske nagodbe u Osnovnom sudu Srebrenica

Sedmica sudske nagodbe u Osnovnom sudu Srebrenica

(Sarajevo, 31. oktobar 2017.) – Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Cilj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku

31.10.2017.

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

Misija OSCE (OEBS) u Bosni i Hercegovini izdala je brošuru i formular za podnošenje imovinskopravnih zahtjeva u krivičnim predmetima

27.10.2011.

   1 - 2 / 2