Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

Saopćenja za javnost

 

   1 - 6 / 8  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

Info materijal:" Šta je dobro znati ako sam svjedok/oštećeni ?"

31.08.2018.

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

Obavještenje o prijemu stranaka po urgencijama

20.04.2018.

INFORMATIVNO PISMO ZA SVJEDOKE

INFORMATIVNO PISMO ZA SVJEDOKE

Ovim putem Vas obavještavamo da na Kantonalnom i Općinskim sudom u Sarajevu djeluje Odjel za podršku svjedocima koje Vama kao svjedoku stoji na usluzi.

30.05.2017.

MISIJA I OPIS POSLOVA ODJELA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

MISIJA I OPIS POSLOVA ODJELA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA

Odjel za podršku svjedocima Kantonalnog suda u Sarajevu je odgovorno za pružanje psihosocijalne, informativne i organizacijske podrške i pomoći svjedocima koji se pojavljuju pred Krivičnim odjeljenjem suda.

29.05.2017.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA-AUDIO-VIDEO SNIMANJA ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA-AUDIO-VIDEO SNIMANJA ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA-AUDIO-VIDEO SNIMANJA ZA POTREBE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

30.06.2016.

VODIČ

VODIČ

Vodič Kantonalnog suda u Sarajevu o pristupu informacijama

11.02.2015.

   1 - 6 / 8  >