Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud
Brčko Distrikta BiH

Aktuelnosti

   1 - 6 / 6  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Smjernice Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za postupanje u parničnom postupku

Smjernice Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za postupanje u parničnom postupku

Smjernice su donesene u skladu sa sudskom praksom i zauzetim stavovima Građansko-privredno-upravnog odjeljenja Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, imaju upućujući karakter za sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BIH, kao i za učesnike u parničnim postupcima koji se odvijaju pred ovim sudom...

21.03.2019.

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija i akcioni plan za borbu protiv korupcije

Strategija za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

09.10.2018.

Odluka o predvidivim rokovima za Osnovni sud Brčko distrikta BiH za 01.01. -31.12.2017.

Odluka o predvidivim rokovima za Osnovni sud Brčko distrikta BiH za 01.01. -31.12.2017.

donesena uz pribavljeno mišljenje Kolegija sudija na sjednici od 24.01.2017. godine.

26.01.2017.

Odluka o predvidivim rokovima za Osnovni sud Brčko distrikta BiH za 01.01.-31.12.2016. godine

Odluka o predvidivim rokovima za Osnovni sud Brčko distrikta BiH za 01.01.-31.12.2016. godine

Donesena uz pribavljeno mišljenje Kolegija sudija na sjednici od 22.01.2016. godine.

04.02.2016.

Donesena odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2015. godini

Donesena odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u kalendarskoj 2015. godini

...

13.02.2015.

Aktuelnosti iz Osnovnog suda

Aktuelnosti iz Osnovnog suda

Trenutno nema objavljenih aktuelnosti

09.11.2010.

   1 - 6 / 6