Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Bihaću

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje suda

22.09.2010.

Temelji današnjeg Kantonalnog suda u Bihaću datiraju jos od vremena postojanja Okružnog suda u Bihaću, koji od 1987. godine nosi naziv Viši sud u Bihaću, da bi Zakonom o sudovima ("Sl. list Unsko-Sanskog kantona" br. 6/96) bio osnovan Kantonalni sud u Bihaću, kao najviši sud Unsko-Sanskog kantona sa sjedistem u Bihaću.

U okviru svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i Zakonom, Kantonalni sud u Bihaću vrši sudsku funkciju za teritorij Unsko-sanskog kantona. Sud broji 18 redovnih sudaca, 2 dodatna suca i 9 sudaca porotnika

Unutrasnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Kantonalnog suda u Bihaću uređena je Pravilnikom kojeg donosi Predsjednik suda, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona.

Radom suda rukovodi predsjednik suda. Predsjednik ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o sudovima, propisima kojima se uređuje unutrašnje poslovanje suda, pravilnikom i drugim općim aktima.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika suda, zamjenjuje ga sudija određen godišnjim rasporedom poslova za tekuću godinu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh