Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Bihaću

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

03.11.2010.

Državni službenici  i namještenici:
 
 
Sekretar suda: Safija Selman, rukovodeći državni službenik 

.
Šef računovodstva: Radno mjesto nije popunjeno
Šef pisarnice: Sena Muminović, upravni pravnik

Stručni saradnik sudaca: Šejla Zjakić, diplomirana pravnica

Stručni savjetnik - psiholog: Mirela Mujagić, diplomirani psiholog

Stručni savjetnik za IKT: Radoslav Bukarica, dipl. ing. el.

Stručni saradnik za pravno analitičke poslove: Mira Karanović, diplomirana pravnica

Stručni saradnik za ekonomske poslove: Suzana Ćustović, diplomirana ekonomistica

 Viši referent za unos dokumenata: Silvana Pervanić

Viši refent za upravljanje predmetima: Amra Bužonja 

Arhivar: Dijana Redžić


Viši referenti - dakilografi

 1. Amir Kudić 
 2. Senida Rahmanović
 3. Sadeta Kurtović
 4. Rifeta Okanović
 5. Fatima Husarević
 6. Vera Rekanović
 7. Mufida Hranjić
 8. Ismeta Havić
 9. Fadila Šušnjar
 10. Azra Delalić
 11. Goran Galić
 12. Ervin Duratović
 13. Sanel Libić
 14. Nail Majetić
 15. Armin Ibrahimpašić


Viši referent u računovodstvu:

          Enisa Hodžić, blagajnik

Ostali namještenici: 

 1. Sabahudin Kolčaković, referent za otpremu pošte - kurir 
 2. Almir Handukić, portir
 3. Šefik Šušnjar, vozač - kurir 
 4. Senad Halilagić, domar
 5. Hasnija Alagić, čistačica 
   
  Svakog od gore navedenih službenika i namještenika  možete kontaktirati putem
  e-mail-a tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh