Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Bihaću

mail print fav manja slovaveca slova

Odnosi s javnošću

22.09.2010.

Službenik za odnose sa javnošću, u okviru datih ovlaštenja, ostvaruje komunikaciju sa sredstvima javnog informiranja u svojstvu portparola Kantonalnog suda u Bihaću.

Službenik za odnose sa javnošću je ovlašten da ostvaruje neposredne kontakte sa predstavnicima medija, na vlastitu inicijativu ili povodom njihovih zahtjeva, da izrađuje pismena obavještenja i da o svim aktivnostima vodi urednu evidenciju, te priprema materijale za ažuriranje web stanice ovog suda u okviru datih ovlaštenja, te ostvarivaruje komunikaciju sa javnošću  u svojstvu portparola  ovog suda.

Do imenovanja službenika za odnose sa javnošću, poslove portparola obavlja Sekretar suda.                                                                    

                                                                                    Kontakt: safija.selman@pravosudje.ba

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh