Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Livnu

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

Bosna i Hercegovina

 

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH

https://vstv.pravosudje.ba/

Ustavni sud BiH

https://www.ccbh.ba/

Sud BiH

https://www.sudbih.gov.ba

Tužiteljstvo BiH

https://www.tuzilastvobih.gov.ba

Predsjedništvo BiH

https://www.predsjednistvobih.ba/

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

https://www.vijeceministara.gov.ba/

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

https://www.parlament.ba/

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

https://www.mpr.gov.ba/

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

https://www.mvp.gov.ba/

Dom za ljudska prava za BiH

https://www.hrc.ba/

Ombdusman BiH

https://www.ohro.ba/

Direkcija za Europske integracije Vijeća ministara BiH

https://www.dei.gov.ba/

Regulatorna agencija za komunikacije

https://www.cra.ba/

Agencija za državnu službu

https://www.ads.gov.ba/

Službeni list Bosne i Hercegovine

https://www.sllist.ba/

Centar za edukaciju sudaca i tužitelja

https://www.cest.gov.ba/

Vanjskotrgovinska komora BiH

https://www.komorabih.ba/

Zemljišna administracija BiH

https://www.zkk.ba

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Ustavni sud Federacije BiH

https://www.ustavnisudfbih.ba/

Vrhovni sud Federacije BiH

https://www.vsfbih.ba/

Vlada Federacije BiH

https://www.fbihvlada.gov.ba

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

https://www.parlamentfbih.gov.ba/

Strukovna udruženja / udruge pravnika u BiH

 

Udruženje sudaca u BiH

https://www.usbih.ba/

Udruženje medijatora u BiH

https://www.umbih.co.ba

Odvjetnička komora FBiH

https://www.advokomfbih.ba/

Međunarodne organizacije i tijela u BiH

 

Ured Visokog predstavnika (OHR)

https://www.ohr.int/

OESS Misija u BiH

https://www.oscebih.org/

Delegacija Europske komisije u BiH

https://www.europa.ba/

UNHCR BiH

https://www.unhcr.ba/

UNDP BiH – Razvojni program ujedinjenih naroda

https://www.undp.ba/

Ujedinjeni narodi

https://www.un.org/

Međunarodni sudovi

 

Međunarodni kazneni tribunal u Hagu

https://www.un.org/icty/

Međunarodni sud pravde

https://www.icj-cij.org/

Međunarodni kazneni sud

https://www.iccnow.org/

Europa

 

Europska Unija

https://europa.eu/

Europski sud

https://curia.eu.int/

Europski ombudsman

https://www.ombudsman.europa.eu/

Vijeće Europe u Strazburu

https://www.coe.int/

Europski sud za ljudska prava

https://www.echr.coe.int/

Pravosudni portal pravosudje.ba

 

Centar za sudsku dokumentaciju

https://csd.pravosudje.ba/

Kantonalni sud u Zenici

https://ksud-zenica.pravosudje.ba

Kantonalni sud u Goraždu

https://ksud-gorazde.pravosudje.ba

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

https://oksud-istocnosarajevo.pravosudje.ba

Općinski sud u Bosanskoj Krupi

https://opsud-bosanskakrupa.pravosudje.ba

Općinski sud u Bugojnu

https://opsud-bugojno.pravosudje.ba/

Općinski sud u Cazinu

https://opsud-cazin.pravosudje.ba

Općinski sud u Goraždu

https://opsud-gorazde.pravosudje.ba/

Općinski sud u Gračanici

https://opsud-gracanica.pravosudje.ba

Općinski sud u Gradačcu

https://opsud-gradacac.pravosudje.ba

Općinski sud u Kiseljaku

https://opsud-kiseljak.pravosudje.ba

Općinski sud u Konjicu

https://opsud-konjic.pravosudje.ba/

Općinski sud u Livnu

https://opsud-livno.pravosudje.ba/

Općinski sud u Ljubuškom

https://opsud-ljubuski.pravosudje.ba

Općinski sud u Travniku

https://opsud-travnik.pravosudje.ba/

Općinski sud u Velikoj Kladuši

https://opsud-velikakladusa.pravosudje.ba

Općinski sud u Visokom

https://opsud-visoko.pravosudje.ba

Općinski sud u Zavidovićima

https://opsud-zavidovici.pravosudje.ba

Općinski sud u Zenici

https://opsud-zenica.pravosudje.ba/

Općinski sud u Žepču

https://opsud-zepce.pravosudje.ba

Općinski sud u Živinicama

https://opsud-zivinice.pravosudje.ba

Osnovni sud u Derventi

https://ossud-derventa.pravosudje.ba/

Osnovni sud u Kotor Varošu

https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba

Osnovni sud u Modriči

https://ossud-modrica.pravosudje.ba/

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

https://ossud-mrkonjic-grad.pravosudje.ba

Osnovni sud u Novom Gradu

https://ossud-novigrad.pravosudje.ba

Osnovni sud u Prijedoru

https://ossud-prijedor.pravosudje.ba

Osnovni sud u Sokocu

https://ossud-sokolac.pravosudje.ba

Osnovni sud u Tesliću

https://ossud-teslic.pravosudje.ba

Osnovni sud u Višegradu

https://ossud-visegrad.pravosudje.ba

Osnovni sud u Zvorniku

https://ossud-zvornik.pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh