Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Banja Luci

mail print fav manja slovaveca slova

Sudije suda

1. KRIVIČNO-PREKRŠAJNO ODJELJENJE

 U Krivično-prekršajno odjeljenje raspoređuju se sudije:
1. Olga Pantić, predsjednica odjeljenja,
2. Marija Aničić-Zgonjanin,
3. Snježana Kudrić,
4. Pane Gavrić,
5. Svetlana Marić,
6. Vesna Stanković - Ćosović,
7. mr Srđan Forca i 
8. Dragan Aćić.


2. POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJA KORUPCIJE, ORGANIZOVANOG KRIMINALA I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA 

 U Posebno odjeljenje raspoređuju se sudije:
1. Svetlana Marić, predsjednica odjeljenja,
2. Marija Aničić-Zgonjanin,
3. Snježana Kudrić, 
4. Pane Gavrić,
5. Olga Pantić,
6. Vesna Stanković - Ćosović,
7. mr Srđan Forca i
8. Dragan Aćić.

4. GRAĐANSKO ODJELJENJE

 U Građansko odjeljenje raspoređuju se sudije:
1. Borislav Trifunović, predsjednik odjeljenja,
2. Biljana Majkić-Marinković,
3. Mirjana Radević,
4. Petra Bijelić,
5. Jasna Šatara,
6. Božana Vulić,
7. Aida Ajdar,
8. Nadira Šibonjić,
9. Nermana Sadiković,
10. Mihajlo Brelak,
11. dr Milan Blagojević,
12. Željko Ković,
13. Nevenka Mitrić,
14. Mira Došenović,
15. Blagoje Dragosavljević,
16. Emira Puškar,
17. Erna Filipović,
18. Amir Kapetanović,
19. Sadeta Veladžić i
20. Biljana Sabljić.


5. UPRAVNO ODJELJENJE

 U Upravno odjeljenje raspoređuju se sudije:
1. Sunita Šukalo predsjednik odjeljenja,
2. Sanja Stefanović,
3. Darko Stamenić,
4. Tatjana Stupar

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh