Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Reakcija i demanti predsjednika VSTV-a BiH povodom teksta objavljenog u on-line magazinu „Žurnal“

21.05.2019.

(Sarajevo, 21. maj 2019. godine) – Povodom teksta koji je danas objavljen u on-line magazinu „Žurnal“ autora Avde Avdića pod naslovom „Predsjednik VSTV–a uhvaćen u korupciji: Milan Tegeltija trgovao krivičnim istragama“, dostavljamo reakciju i demanti predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije. 

U cilju istinitog informisanja javnosti, predsjednik Tegeltija je u reakciji i demantiju istakao sljedeće: 

Potpuna je neistina i zlonamjerna i bezočna laž da sam uhvaćen u bilo kakvoj korupciji iz prostog razloga što u nikakvoj korupciji, nikada u životu, pa ni u slučaju o kojem se govori u navedenom tekstu, nisam ni na koji način učestvovao te se radi o zlonamjernoj konstrukciji usmjerenoj na pokušaj moje diskreditacije. 

Kako bih u cijelosti demantovao ovakve neistinite i zlonamjerne navode iznijeću nekoliko činjenica:
 1. Naime, pomenutog inspektora SIPA-e gospodina Marka Pandžu sam susreo dva puta u životu.
 2. Inspektor SIPA-e Marko Pandžo mi nikada nije predložio ili na bilo koji način ponudio bilo kakvu korist da učinim bilo kome bilo kakvu uslugu, prema tome, ne da nije bilo ičega što bi predstavljalo bilo kakvu korupciju, nego se o tako nečemu nije ni razgovaralo, niti bi se sa mnom na taj način smjelo razgovarati. 
 3. Inspektor SIPA-e Marko Pandžo me je, preko zajedničkog prijatelja, zamolio da saslušam izvjesnog čovjeka iz Krajine koji se suočava sa problemima zbog neefikasnog rada Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu koji bi, po njemu, mogli ukazivati na određene nepravilnosti u radu tog Tužilaštva.
 4. Kako se radi o inspektoru SIPA-e, ne nalazeći zbog tog ništa sumnjivo u takvoj molbi, prihvatio sam molbu da obavim razgovor i saslušam tog čovjeka. 
 5. Nakon što sam obavio razgovor sa tim čovjekom, kojom prilikom mi se isti požalio da se neosnovano dugo odugovlači predmet, rekao sam mu da se ja ne mogu ni na koji način miješati  u tužilački predmet u njegovom meritumu, te sam ga, pred svjedocima, uputio da se, u pogledu eventualno neosnovano dugog trajanja postupka, pismeno obrati VSTS-u kako bi se u VSTS-u mogle pokrenuti odgovarajuće procedure koje mogu biti ili prosleđivanje istog dopisa (urgencije) glavnom kantonalnom tužiocu i eventualno upućivanje istog disciplinskom tužiocu. Sve ovo predstavljaju uobičajene procedure prilikom obraćanja stranka povodom prigovora stranaka na rad pravosudnih organa u BiH.
 6. Ovakva praksa rada povodom obraćanja stranaka sa žalbama na rad pravosudnih organa je uobičajena i ne predstavlja nikakav izuzetak.
 7. Navedeno pismeno obraćanje nikada nisam dobio pa, shodno tome, nakon tog razgovora, nikakve dalje radnje nisu preduzimane, niti je s bilo kim ostvaren bilo kakav kontakt povodom tog predmeta.
 8. Ponavljam, ni u razgovoru sa inspektorom SIPA-e Markom Pandžom, ni tim čovjekom iz Krajine kojem sam ime i zaboravio, ali iz teksta saznajem da se radi o izvjesnom gospodinu Nerminu Aleševiću iz Velike Kladuše, nikada nije bilo riječi o bilo kakvoj koristi koju bih ja mogao imati, niti bih ikad dozvolio bilo kakav razgovor koji bi išao u tom pravcu. 
 9. Meni nije poznat odnos i sadržaj komunikacije između inspektora SIPA-e Marka Pandže i gospodina Nermina Aleševića, niti u to mogu da ulazim. Naprotiv, nakon tog razgovora nikada više nisam bio ni sa gospodinom Nerminom Aleševićem niti sa inspektorom SIPA-e Markom Pandžom.
 10. Objavljivanje ovakvih zlonamjernih konstrukcija sa tvrdnjama da sam učestvovao ili da sam  uhvaćen u bilo kakvim nečasnim ili koruptivnim radnjama predstavlja bezočnu laž usmjerenu na pokušaj moje diskreditacije, u čije motive neću ulaziti te ću se povodom toga, zbog kleveta, tužbom obratiti nadležnom sudu.
- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH se pridružuje naporima na osnaživanju prava LGBTI osoba

17.05.2019.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, koji se obilježava 17. maja, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) pridružuje se naporima na osnaživanju prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba i žena i suzbijanju nasilja i diskriminacije LGBTI osoba.

Iako je, u proteklom periodu, unaprijeđen zakonodavni okvir, koji treba da postavi temelje za jednak tretman svih osoba bez diskriminacije, pred našim društvom se nalazi dug put do omogućavanja punog uživanja svih prava i sloboda svim osobama, u svim oblastima života, bez diskriminacije po osnovu spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Pored ustavnih odredbi te brojnih međunarodnih dokumenata, koje je ratificirala BiH, VSTV BiH želi skrenuti pažnju na Odluku Ustavnog suda BiH iz decembra 2018. godine kojom se usvaja apelacija Sarajevskog otvorenog centra (SOC) i drugih te utvrđuje povreda prava lica da ne budu podvrgnuta ponižavajućem tretmanu ili kazni, kao i povreda slobode mirnog okupljanja i udruživanja, zagarantiranih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

VSTV BiH podsjeća da je najavljena prva bh. Povorka ponosa u septembru 2019. godine te se nadamo da će svi relevantni akteri posmatrati ovaj događaj kroz prizmu odredbi Ustava i međunarodnih dokumenata, koji obavezuju BiH.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Oduzeta imovinska korist u 2018. godini

13.05.2019.

Tokom 2018. godine u sudovima u Bosni i Hercegovini presudama je izrečeno oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u ukupnoj vrijednosti od 18.198.731 KM, 233.522 EUR i 32.591 USD.

Pravosudne institucije su dostavile podatak da je od navedenog ukupnog iznosa oduzete imovinske koristi u istoj godini pravosnažnim presduama izrečeno oduzimanje imovinske koristi u vrijednosti od 4.480.881 KM.

Ovi podaci o ukupnoj vrijednosti oduzete imovinske koristi ne obuhvataju podatke iz presuda kojima je izrečeno oduzimanje imovine za koju  sudovi nisu mogli iskazati novčanu protivvrijednost, a radi se o stambenim objekatima, zemljištu, vozilima, robi i slično.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci 15. konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca

25.04.2019.

(Sarajevo, 25. april 2019. godine) – U organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, 24. i 25. aprila 2019. godine održana je 15. Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini s ciljem analize trenutnog stanja u sudovima i tužilaštvima Bosne i Hercegovine i pronalaženja adekvatnog načina za njegovim unapređenjem. 

Konferenciju je otvorio predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija koji se u svom uvodnom obraćanju osvrnuo na najznačajnije aktivnosti koje je VSTV BiH proveo u 2018. godini, a koje se tiču procesa imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, disciplinskih postupaka, planova integriteta, finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija, inicijative VSTV-a BiH za izmjenom Zakona o VSTV-u, predmetima ratnih zločina, korupcije i organizovanog kriminala te saradnjom sa Evropskom komisijom u pogledu inicijative jačanja vladavine prava. Govoreći o potrebi unapređenja pravosudnog sistema, predsjednik Tegeltija je istakao: „Savjet je i do sada predano radio na aktivnostima usmjerenim ka usklađivanju standarda pravosuđa u Bosni i Hercegovini sa standardima Evropske unije, u skladu sa preporukama misije stručne procjene, tzv. „Peer Review“ preporukama. Mnogo toga je urađeno u skladu sa preporukama, međutim, čekaju nas još brojne aktivnosti koje moramo uraditi ukoliko želimo da izvještaj Evropske unije bude povoljan za našu zemlju u smislu priključivanja zajednici evropskih zemalja.“

Prvog dana konferencije predsjednici/e sudova i glavni/e tužioci/teljice najviših pravosudnih instanci sa nivoa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine napravili su presjek stanja u pravosudnim institucijama iz njihove nadležnosti sa aspekta efikasnosti, kvaliteta, integriteta i odgovornosti. Pored statističkih podataka osvrnuli su se na stanje u pravosuđu kao cjelini te iznijeli prijedlog mjera za rješavanje uočenih problema koje bi mogle doprinijeti povećanju efikasnosti, kvaliteta, integriteta i odgovornosti pravosuđa. Poseban osvrt dat je na pitanje procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Tokom drugog dana konferencije prezentirani su Godišnji izvještaji VSTV-a BiH i Ureda disciplinskog tužioca za 2018. godinu te analiza stanja pravosuđa u BiH sa aspekta VSTV-a BiH. Također, predstavljena je Inicijativa vladavine prava Evropske komisije. 

Usvojeni zaključi se nalaze u dokumentu u prilogu.  

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.       

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

24.04.2019.

Sarajevo, 24.4.2019. godine - Sporazum o saradnji o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira Evropska unija (EU), zaključen je danas između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. 

Šest pravnih savjetnika će biti angažovano u sudovima koji su potpisali Sporazum i pružaće pomoć sudijama u evidentiranju stavova iz sudskih odluka i njihovom sistematiziranju prema utvrđenim kriterijima. Savjetnici će također pomagati sudijama u odabiru sudske prakse za objavljivanje u bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH i na web stranicama sudova te u izradi publikacija o sudskoj praksi. Osim toga, dva savjetnika će biti angažovana u VSTV BiH radi pripreme i distribucije informacija o praksi međunarodnih sudova i druge relevantne sudske prakse.

„Ovaj Sporazum će doprinijeti prikupljanju i sistematizaciji sudske prakse u BiH i omogućiti objavljivanje odluka i ujednačavanje sudske prakse u skladu sa Evropskim standardima i praksom. Projekat koji finansira EU, a sprovodi ga VSTV BiH, podržava sudove najviše instance u zemlji u daljem jačanju vladavine prava i povećanju efikasnosti pravosuđa“, izjavio je Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija.

Realizacijom ove aktivnosti, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini doprinijeće ispunjenju obaveza koje se pred njih stavljaju u procesu pretpristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, a koje se odnose na unapređenje transparentnosti rada pravosuđa i pristup sudskim odlukama, unapređenja sistema stručnog usavršavanja sudija i tužilaca te mehanizama za ujednačavanje sudske prakse.

Ovaj Sporazum je potpisan u sklopu održavanja 15. Konferencije predsjednika sudova i glavnih tužitelja u Bosni i Hercegovini, 24. i 25. aprila 2019. godine u Neumu.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Najava događaja - XV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

22.04.2019.

(Sarajevo, 22. april 2019. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) organizuje XV Konferenciju predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini 24. i 25. aprila 2019. godine u hotelu "Grand Neum" u Neumu.

Fokus ovogodišnje zajedničke konferencije predsjednika sudova i glavnih tužilaca jeste analiza stanja pravosuđa u Bosni i Hercegovini i prijedlog mjera za unapređenje. Planirano je da prvog dana konferencije predsjednici sudova i glavni tužioci pravosudnih institucija sa nivoa Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izlože analizu stanja pravosuđa u BiH i prijedlog mjera za unapređenje. Drugog dana konferencije bit će predstavljeni Godišnji izvještaji VSTV-a BiH i Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH za 2018. godinu, analiza stanja pravosuđa u BiH i prijedlog mjera za unapređenje sa aspekta VSTV-a BiH te inicijativa vladavine prava Europske komisije. 

Dnevni red konferencije možete pogledati na linku desno.

Konferenciji će, pored predsjednika sudova i glavnih tužilaca iz Bosne i Hercegovine, prisustvovati i članovi VSTV-a BiH, predstavnici strukovnih organizacija, ministarstava pravde te gosti iz međunarodnih organizacija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U prvom kvartalu sudovi riješili 60.178 najstarijih predmeta

17.04.2019.

(Sarajevo, 17. april 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prva tri mjeseca 2019. godine, riješili 60.178 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 38% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 158.470  najstarijih predmeta. U periodu 01.01.-31.03.2019. u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 39.010 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 19.280 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 715 predmeta dok je Sud BiH riješio 610 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 
U odnosu na isti period prošle godine, u planovima se nalazi 1.339 predmeta više, dok je realizacija veća za 2%.

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 25% svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 35% plana dok su sudovi viših instanci, koji plan kreiraju na tromjesečnoj osnovi, realizovali 96% plana. Sudovi viših instanci, koji postupaju u prvostepenim predmetima, i za koje kreiraju godišnji plan rješavanja predmeta, realizovali su 37% plana. 

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.03.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sastanak predsjednika i članova VSTV-a sa nezavisnim ekspertom Evropske unije

03.04.2019.

(Sarajevo, 3. april 2019. godine) – Danas je održan sastanak nezavisnog eksperta Evropske unije Reinhard-a Priebe-a sa predsjednikom, potpredsjednicama i članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće). 

Delegacija Evropske komisije, koju je predvodio uvaženi sudija Priebe, upoznala je predstavnike VSTV-a BiH sa ciljevima i mehanizmima misije koja se u narednom periodu namjerava provesti u Bosni i Hercegovini u pogledu analize i jačanja lanca vladavine prava.  

Naglašeno je kako je ovo prvi u nizu sastanaka koji će biti održani u narednom periodu u okviru ove misije. 

Predsjednik, potpredsjednice i članovi VSTV-a BiH su pozdravili ovakav angažman i misiju Evropske komisije predvođenu gospodinom Priebe-om te ih upoznali sa, do sada, preuzetim aktivnostima sistemskog karaktera, koje su bile usmjerene ka usklađivanju standarda pravosuđa u Bosni i Hercegovini sa standardima Evropske unije i provedene na bazi „Peer Review“ preporuka eksperata Evropske komisije, kao i sa izazovima i problemima s kojima se suočava pravosuđe u Bosni i Hercegovini. 

Tokom sastanka nije bilo razgovora o pojedinačnim predmetima koji se procesuiraju u sudovima i koji su u radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini.

- kraj -
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Značaj sinhroniziranog djelovanja tužilaštava i policijskih agencija u odnosima sa javnošću

28.03.2019.

(Sarajevo, 27. mart 2019.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” (Projekat), održalo je 26.3.2019. godine regionalnu konferenciju "Saradnja tužilaštava i policije u segmentu odnosa s javnošću" za glasnogovornike tužilaštava, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i novinare.

Cilj konferencije bio je, kroz razmjenu iskustava iz regije, napraviti analizu stanja i dati preporuke za unaprjeđenje saradnje policije i tužilaštava u segmentu odnosa s javnošću. 
Konferenciju je otvorio predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija koji je u svom obraćanju istakao važnost kvalitetnog informisanja putem saradnje sa medijima. 

Pored domaćih uvodničara, glasnogovornika Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla Admira Arnautovića i glasnogovornika Tužilaštva BiH Borisa Grubešića, panelisti konferencije bili su i regionalni stručnjaci u oblasti odnosa s javnosti, Martina Mihordin, glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Dragana Unković Maljević, savjetnica za odnose s javnošću u Kabinetu Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Tomo Zorić, sekretar Državnog vijeća tužilaca Srbije.

Zaključci konferencije, koji će poslužiti kao osnova za dalje unapređenje odnosa sa javnošću tužilaštava i policijskih agencija, su sljedeći: 
 • Odnosi s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama ovise o pristupu rukovodioca tužilaštva i policijske agencije što može rezultirati pozitivnom ili negativnom slikom u javnosti. Imajući u vidu navedeno, potrebno je uspostaviti standarde odnosa s javnošću u svakom tužilaštvu i policijskoj agenciji.
 • Konferencija je prepoznala kao dobru praksu formiranje koordinacionih timova sastavljenih od osoba zaduženih za odnose sa javnošću - predstavnika policije i tužilaštava za praćenje složenih predmeta i zajedničkog nastupa u javnosti.
 • Potrebno je nastaviti inicijativu za regionalnom saradnjom u segmentu saradnje policije i tužilaštava u oblasti odnosa s javnošću.
 • Potrebno je raditi na ujednačavanju prakse u saradnji policije i tužilaštava u odnosima s javnošću. Utoliko je potrebno napraviti pregled dobrih praksi u ovoj oblasti i multiplicirati ih.
 • Potrebno je dosljedno primjenjivati odredbe iz etičkih kodeksa, radi održavanja pozitivne percepcije tužilaštava i policije u javnosti.
 • Potrebno je osigurati redovnu edukaciju osoba zaduženih sa odnose s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama, koja će omogućiti efikasno postupanje u skladu sa savremenim komunikacijskim trendovima.
Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Željka Radović imenovana za glavnu tužiteljicu Okružnog javnog tužiteljstva u Doboju

28.03.2019.

(Sarajevo, 28. ožujak 2019. godine) –Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je drugog dana sjednice, koja se održava 27. i 28. ožujka 2019. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju Željke Radović na poziciju glavne tužiteljice Okružnog javnog tužiteljstva u Doboju.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova. 

-   kraj  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh