Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

mail print fav manja slovaveca slova

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

12.01.2021.

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U bazi su vam takođe dostupne nižestepene odluke donesene u izabranom predmetu i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukoliko je u konkretnom predmetu uložena apelacija ovom sudu.

U bazi je trenutno dostupno 13428 odluke, od čega je 7981 odluka iz građanske oblasti, 4145 iz krivične oblasti, te 1302 iz upravne oblasti. Odluke možete pretraživati po različitim parametrima npr. broj odluke, datum donošenja odluke, naziv suda koji je donio odluku i slično. Pretragu možete vršiti i po pravnim terminima i slobodnom tekstu npr. djela protiv sigurnosti javnog prometa, priznanje strane sudske odluke, otkaz ugovora o radu i slično.

Za dodjelu korisničkog imena i lozinke, molimo Vas da kontaktirate Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju  putem mail-a: osde@pravosudje.ba.

Bazi sudskih odluka možete pristupiti OVDJE.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Српском (ћирилица).

Povratak na vrh

 

Novosti u bazi sudskih odluka

30.11.2015.

Jedna od najnovijih odluka u bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 6.11.2015. godine kojom je odlučeno o zahtjevu Osnovnog suda Bijeljina za rješavanje spornog pravnog pitanja (broj predmeta: 80 0 Rs 067112 15 R). U odluci se, između ostalog, navodi slijedeće:

„U parnicama povodom zahtjeva radnika protiv poslodavaca za isplatu novčane pomoći u slučaju elementarnih nepogoda ili požara u stanu radnika, koje pravo na pomoć je predviđeno Posebnim i Granskim kolektivnim ugovorima, ako je radniku šteta na stambenom objektu nanesena majskim poplavama iz 2014. godine i ako je njemu ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, isplaćena novčana pomoć po osnovu  Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 52/14), radnik ima pravo na ostvarenje novčane pomoći i od poslodavca samo u slučaju kada je stvarna šteta veća od iznosa primljenog na ime pomoći za sanaciju pretrpljene štete, ali ne u većem iznosu od stvarno pretrpljene štete.“

Baza sudskih odluka CSD-a sadrži izabrane odluke Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, te odluke nižestepenih sudova donesene u izabranom predmetu.  U bazi je trenutno dostupno 11060 odluka.

Za dodjelu korisničkog imena i lozinke za korištenje baze, molimo Vas da kontaktirate Centar za sudsku dokumentaciju  putem mail-a: vstv.csd.info@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Baza sudskih odluka CSD-a

07.09.2012.

Kliknite ovdje da pristupite bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju (CSD-a).

Interaktivna baza sudskih odluka od 27. maja 2008. godine dostupna je svim sudovima i tužilaštvima u BiH, odnosno sudijama i tužiocima kojima je Centar za sudsku dokumentaciju dodijelio korisničko ime i lozinku.

Pored toga,  od novembra 2012. godine pristup bazi omogućen je advokatima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (godišnja naknada 100KM) a od februara 2014. godine i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima uz istu naknadu u iznosu od 100 KM godišnje po korisniku.

Baza sudskih odluka CSD-a trenutno omogućuje uvid u izabranu sudsku praksu entitetskih vrhovnih sudova, Suda BiH, te odluke Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH od 2003. godine do danas.

Uz navedene odluke u bazi možete pronaći i veliki broj vezanih odluka nižestepenih sudova, kao i vezane odluke o meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način želimo uspostaviti svojevrsni „lanac“ sudskih odluka, pružajući tako korisnicima uvid u sve odluke koje su u određenom predmetu donesene u različitim stadijima postupka.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh