Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Okružni privredni sud Doboj izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

1. potvrdu da se protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu ne vodi postupak stečaja odnosno likvidacije,
2. potvrdu da protiv određenog poslovnog subjekta  ovom sudu nije podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog kao ni likvidacionog postupka,
3. aktuelni izvod iz sudskog registra,
4. uvjerenje da status zadnje registracije poslovnog subjekta nije promijenjen,
5. uvjerenje o pravnim prednicima poslovnih subjekata,

Za izdavanje ovih uvjerenja potrebno je podnijeti zahtjev uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
Zahtjev se piše u slobodnoj formi.

Sud izdaje i druga uvjerenja i potvrde koja su predviđena zakonom.

Za sva uvjerenja i potvrde predviđena je taksa u iznosu od 15,00 KM koja se uplaćuje na :

Žiro račun broj 562-099-0000055687,

vrsta prihoda 722211, u korist republičke sudske takse - budžet Republike Srpske,

opština 028, budžetska organizacija 1087001.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh