Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Pravna pomoć

09.06.2011.

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo nije ovlašten pružati pravnu pomoć strankama u postupku pred sudovima.

U Republici Srpskoj od 01.09.2009. god. počeo je sa radom Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, kancelarija Istočno Sarajevo, koja se od 01.11.2010. godine  preseljava na novu lokaciju koja se nalazi u ulici Dabrobosanska broj 14, Istočno Sarajevo.

Centar za besplatnu pravnu pomoć je Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde, koju je osnovala Vlada Republike Srpske, sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, identifikovanim ko socijalno ugrožene osobe, a koji nisu u situaciji da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i na zakonu zasnovanih interesa pred sudovima u Republici Srpskoj.

Na drugom kolegijumu Centra za besplatnu pravnu pomoć održanog 22.12.2009. godine u Istočnom Sarajevu ustanovljeno je da Centar za besplatnu pravnu pomoć može vršiti zastupanje stranaka samo pred sudovima u Republici Srpskoj, a ukoliko se pojavi stranka iz Federacije Bosne i Hercegovine, može dobiti pravni savjet, ali ne i zastupanje pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije na web prezentaciji Centra za besplatnu pravnu pomoć:
www.mpr-centar.org


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije