Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Istočnom Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Sekretar suda
Dragana Đerić


Tehnički sekretar
Nevenka Jokanović


Viši referent / Rukovodilac registra
Bojan Tupajić


Referenti registra
Nada Dubovina
Olivera Škrba


Viši samostalni referent za IKT
Davor Damjanović 


Sudski izvršilac
Dražen Milišić

Daktilografi
Maja Ećimović
Dragana Vukadin
Slobodanka Berjan
Željka Crnjak


Referent za upravljanje predmetima
Tarik Muratbegović

Referent za unos podataka
Nevena Ivanović


Portir
Nenad Jokanović


Vozač
Samir Fišić


Saradnik sa srednjom stručnom spremom
Dijana Veselinović

 Svakog od uposlenika, gore navedenih možete kontaktirati putem E-maila tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh