Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Bosanskoj Krupi

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

29.06.2009.

Općinski sud u Bosanskoj Krupi izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:

  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  • potvrde o pokrenutim i okončanim postupcima pred sudom

Za izdavanje uvjerenja potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na pisarnici gdje se i podižu.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

Za izdavanje ovog uvjerenja plaća se sudska taksa u ukupnom iznosu od 10,00 KM  na slijedeći broj transakcijskog računa kantonalne sudske takes broj: 3380002210005877 vrsta prihoda 722221.

Ostala uvjerenja

Na zahtjev stranaka sud izdaje ostala uvjerenja (oduzimanje poslovne sposobnosti, roditeljskog staranja itd.) uz paćanje sudske takse u  ukupnom iznosu od 10,00 KM na navedeni transakcijski račun kantonalnih sudskih taksa.

Uvjerenja za učešće na tenderu

Za učešće na tenderu sud izdaje uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda  u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.

Za dobijanje uvjerenja potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanja uvjerenja,

Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5,00 KM, a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu 5,00 KM.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh