Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Odžaku

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Kantonalni sud u Odžaku izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uvjerenje da se protiv određene osobe ne vodi kazneni postupak
- uvjerenje da protiv određenog upravnog akta nije pokrenut upravni spor

Uvjerenjem o nevođenju kaznenog postupka se dokazuje da protiv određene osobe nije potvrđena optužnica, a niti je donesena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina (članak 19. Zakona o kaznenom postupku FBiH, Službene novine FBiH broj 35/03).

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak, potrebno je da prije dolaska u Kantonalni sud:
1. Ponesete osobnu iskaznicu
2. Putnu ispravu za osobe koje borave na kantonu duže od šest mjeseci a nemaju osobnu iskaznicu (potrebna je kopija rješenja o dozvoli boravka i kopija kartona o prijavi boravka za strance)
3. Popunjeni obrazac da se ne vodi kazneni postupak u Općinskom sudu, te da sa tim uvjerenjem dođete u Kantonalni sud Odžak


Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka Kantonalni sud će izdati odmah po prijemu zahtjeva.

Uvjerenjem da protiv određenog upravnog akta nije pokrenut upravni spor se dokazuje da protiv određenog upravnog akta donesenog u upravnom postupku nije pokrenut upravni spor tužbom pred Kantonalnim sudom u Odžaku.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno ili putem telefona od referenta pisarne/ pisarnice +387 31 761 600.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh