Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Cazinu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

20.05.2011.

Imajući u vidu činjenicu da se stranke ovom sudu obraćaju sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju koje često mijenjaju sa uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, ovom prilikom ukazujemo na razlike između istih, kao i na postupak izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka. Naime, uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup izdaje policijska uprava (prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva) dok se zahtjev za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka na propisanom obrascu (kojeg prethodno treba nabaviti van suda i u kojem stranka upisuje svoje lične podatke) uz uplatnicu od 10,00 KM sudske takse podnosi Općinskom sudu (prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva). Nakon što Općinski sud za kratko vrijeme izvrši provjeru podataka o licu koje zahtijeva navedeno uvjerenje, te upiše podatke da li se protiv istog vodi ili  ne vodi krivični postupak, stranka je u obavezi takav zahtjev lično predati u Kantonalni sud koji također provjerom kroz svoje evidencije utvrđuje da li se protiv lica vodi krivični postupak pred istim sudom. Poslije potvrde da se protiv podnosioca zahtjeva pred prvostepenim sudom ne vodi krivični postupak, isto mora potvrditi i drugostepeni (Kantonalni) sud, nakon čega isti izdaje uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. U slučaju da Kantonalni sud utvrdi da se vodi krivični postupak protiv lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje uvjerenja tada izdaje uvjerenje da se protiv istog vodi krivični postupak koje će između ostalog sadržavati naziv i član krivičnog djela. Postupak se završava izdavanjem uvjerenja od strane drugostepenog suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja i potvrde

19.08.2009.

Općinski sud u Cazinu izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

 

1.       Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.

Popunjen zahtjev za uvjerenje o krivičnom postupku uz dokaz o uplati takse u iznosu od 10,00KM predaje se i izdaje u pisarnici Suda, soba br. 7.

Općinski sud u Cazinu obrađuje uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka za osobe sa mjestom prebivališta na području općine Cazin.

 

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje, potrebno je da prije dolaska u Sud

 

a)  Ponesete ličnu/osobnu iskaznicu ili putnu ispravu

b)  Prethodno kupiti i sa sobom ponijeti obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog/kaznenog postupka

c)  U banci ili pošti uplatiti na ime sudske takse iznos od 10,00 KM

d)  Popunjen obrazac uz sudsku taksu donesite u Sudsku pisarnicu i predajte referentu pisarnice

 

Uredno predani zahtjev obradit će se istog dana i isti se treba dostaviti Kantonalnom sudu u Bihaću, koij izdaje uvjerenje o nevodđenju krivičnog postupka.

Sve dodatne informacije možete dobiti u pisarnici ili putem telefona od referenta pisarnice

 

2.       Uvjerenje o podacima iz prekršajne evidencije

Prekršajna evidencija vodi se za sva fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu koja su kažnjena za prekršaje izvršene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prekršajna evidencija vodi se po sistemu elektronske obrade podatka (sistem EOP).

Općinski sud u Cazinu nije nadležan za davanje podataka iz prekršajne evidencije za kažnjena fizička i pravna lica.

Policijska Uprava Cazin za osobe sa mjestom prebivališta na područja općine Cazin na pismeni zahtjev fizičkih lica – izdaje uvjerenja o njihovom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje.

 

Registarsko odjeljenje Općinskog suda Bihać za područje USK-a izdaje podatke i uvjerenja iz prekršajne evidencije i to:

a)  za pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu – za privredne prijestupe u posljednjih pet godina na osnovu podataka sadržanih u posebnoj evidenciji (svesci)

b)  za pravna lica u skladu sa čl. 2. i 7. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije (“Službene novine Federacije BiH” br: 50/07)

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh