Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete se da se protiv Vas ne vodi prekršajni postupak pred Općinskim sudom u Sanskom Mostu.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja, uz predočen dokaz o plaćenoj sudskoj taksi u iznosu od 10,00 KM se predaje kod tehničkog sekretara, soba 12. na I spratu suda.
Uredno predani zahtjevi obradiće se istoga dana.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Općinskog suda u Sanskom Mostu.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja, uz predočen dokaz o plaćenoj sudskoj taksi u iznosu od 10,00 KM. predajete kod tehničkog sekretara, soba 12. na I spratu suda.
Uredno predani zahtjevi obradiće se istog dana.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor.
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog upisnika Općinskog suda u Sanskom Mostu.
Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas, potrebno je da:
• ponesete ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument,
• u knjižari kupite obrazac Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka,
• ispunite samo desnu unutrašnju stranu obrasca,
• uplatite sudsku taksu u iznosu od 10,00 KM,
• i popunjeni obrazac uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi predate u kancelariju br. 15 na I spratu suda.
Uredno predani zahtijevi obradiće se istoga dana i poslati Kantonalnom sudu Bihać. Po isteku od minimum 7 dana se može podići uvjerenje u pisarnici suda, ili ukoliko stranka želi, može lično odnijeti svoj obrazac u Kantonalni sud u Bihaću.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju a saglasno podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja imaju snagu javne isprave.

Općinski sud u Sanskom Mostu izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde:
• uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
• uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak,
• uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti,

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu-zahtjev sa dokazom o uplaćenoj sudskoj taksi u iznosu od 10,00 KM.
Molbe-zahtjevi za izdavanje potvrde i uvjerenja sa dokazom o uplaćenoj sudskoj taksi predaju se u kancelariji na koju stranke upućuje službenik na šalteru informacija, zavisno od toga koje se uvjerenje traži.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh