Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Velikoj Kladuši

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Općinski sud u Velikoj Kladuši  izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

 

1. PREKRŠAJNO

 

    a) Uvjerenje o nekažnjavanju

    b) Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera

    c) Uvjerenje da ne postoji dug u Registru novčanih kazni BiH

 

2. KRIVIČNO

 

Uvjerenje da nije u toku krivični postupak  i da stranka nije osuđivana pravosnažnom presudom za krivično djelo nespojivo sa dužnošću u instituciji u koju se kandidira i da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti za koju konkuriše.

Za izdavanje navedenih uvjerenja plaća se sudska taksa u iznosu od 10,00 KM.

na žiro – račun : 3380002210005877

Općina:  097

Primalac: Budžet USK-a 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh