Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Orašju

mail print fav manja slovaveca slova

Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

22.11.2018.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Poziv za izražavanje interesa

23.08.2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Broj: 07-49-380/18

Datum: 23.08.2018. godine

 

 

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

 

Kredit br. IDA 5188-BA

Projekt ID#  P128950

Tender br. BA-RERP-5188BA-FBiH-CS-IC-17-A.2.2.1.3.

 

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Međunarodne asocijacije za razvoj (International Development Association - IDA) za Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina za radno mjesto: 

 

-          Privremeni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene/uspostave zemljišnih knjiga:

 

·         U Općinskom sudu u Orašju, Zemljišnoknjižni ured - u Izdvojenoj organizacijskoj jedinici u Odžaku – 3 (tri) izvršioca,

·         U Općinskom sudu u Cazinu – 2 (dva) izvršioca,

·         U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši – 1 (jedan) izvršioc.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

 

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnim uredima navedenih Općinskih sudova.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom
  • Položen ispit općeg znanja, stručni ili pravosudni ispit

 

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u navedenim Općinskim sudovima. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjiga („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07). Nakon izvršenog odabira, kandidati će imati obavezu položiti ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Za sve odabrane kandidate koji pristupe i polože ispit za zemljišnoknjižnog referenta, polaganje ispita će biti plaćeno iz sredstava Projekta registracije nekretnina.

Očekivani početak rada u navedenim općinskim sudovima je oktobar 2018.godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovodiocem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni asistenti će biti odabrani u skladu sa procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Selekcija i zapošljavanje konsultanata od strane zajmoprimca Svjetske banke”, januar 2011.g.

 

Zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju da ispunjavaju potrebne kvalifikacije navedene u ovom Pozivu za izražavanje interesa.

 

Izrazi interesovanja (prijava na konkurs), biografija, kao i potrebna dokumentacija (dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa, navedenih u dijelu: Potrebne kvalifikacije) moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama (Dnevni avaz), na sljedeće adrese:

 

·         Za Općinski sud u Orašju, Zemljišnoknjižni ured - Izdvojenu organizacijsku jedinicu u Odžaku  prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U ORAŠJU, Ul. JUG I, Zaobilaznica b.b., 76 270 ORAŠJE;

·         Za Općinski sud u Cazinu, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U CAZINU, Ul. Dr. Irfana Ljubljankića 12, Cazin 77 220;

·         Za Općinski sud u Velikoj Kladuši, prijave na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, Ul. Maršala Tita br. 15, 77 230 Velika Kladuša.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Objavljene pozicije

15.09.2010.

U općinskom sudu u Orašju trenutno nema objavljenih pozicija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh