Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije sa krivičnog  upisnika Općinskog suda u Gračanici.

Uvjerenje sa podacima ovog suda stranke zatim nose na upisnik Kantonalnog suda u Tuzli koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnositelja zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak, s tim da je nakon izdavanja uvjerenja u ovom sudu potrebno da isto predate u Kantonalni sud u roku od tri dana od dana izdavanja. U suprotnom smatrat će se ne važećim.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.

Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se u kancelariji broj 18 i preuzimaju u istoj kancelariji.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh