Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Živinicama

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi

21.07.2009.

Ovjera isprava vrši se u pisarnici Općinskog suda u Živinicama, odnosno pisarnici Odjeljenja suda u Kladnju, od 07:30 do 16:00 sati, uz dokaz o uplati sudske takse.

Sudske takse za pojedine vrste isprava propisane su “Zakonom o sudskim taksama” koji se može pronaći u prilogu ove vijesti.

Ovjera sljedećih isprava je u nadležnosti općinskog suda: javne isprave (punomoći, izjave i sl.), diplome i svjedočanstva, isprave izdate u matičnim uredima (npr. izvadak iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i slično), potvrde (npr. potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave općine Živinice, potvrda za putovanje maloljetnih lica u druge države, prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrda o životu penzionera i sl.), punomoći i izjave i drugi srodni dokumenti.

Osim dokaza o uplati takse za ovjeru isprava potrebno je da priložite na uvid ličnu kartu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.

Za korištenje stranih javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu prethodno je
potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim
međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Postupku legalizacije podliježu i
privatne isprave koje, nakon što su ovjerene pri nadležnom tijelu države u kojoj su
sačinjene, dobivaju status javne isprave. Vrijedi naglasiti da se ovjeravanjem isprave
potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu,
ali ne i njezin sadržaj.

Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. oktobra
1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih
stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je
ispravu izdala.

U praksi, isprave u smislu naznačene Haške Konvencije potvrdom “Apostille” ovjeravaju u pravilu općinski sudovi.

Međutim, ako između Bosne i Hercegovine i druge države ne postoji dvostrani ili
mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave
legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije, u kojem sudjeluje i Ministarstvo
vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Cijena ovjere APOSTILLE pečatom po dokumentu je 10 KM, izuzev ovjere dokumenata.

Eventualne dodatne informacije vezane za ovjere i prepise možete dobiti u upravi suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh