Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kaknju

mail print fav manja slovaveca slova

Do uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka u bilo kom općinskom ili osnovnom sudu

19.09.2017.

Od avgusta proširena primjena Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u prvostepenim sudovima u BiH

Od početka aprila 2017. godine, građani Bosne i Hercegovine znatno brže i lakše mogu doći do uvjerenja o vođenju, odnosno nevođenju krivičnog postupka, zahvaljujući primjeni Modula za izdavanje ovih uvjerenja implementiranog u okviru Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS.

Primjenom ovog Modula, podnosioci zahtjeva su uvjerenja mogli dobiti u općinskom, odnosno osnovnom sudu prema njihovom mjestu prebivališta, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica. Od početka avgusta, građani, pravna lica i osobe sa boravištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom osnovnom ili općinskom sudu, kao i odjeljenjima ovih sudova.

Zahvaljujući izmjenama Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, kao i Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju u Republici Srpskoj, putem Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka, od 5. avgusta 2017. godine, građani mogu podnijeti zahtjev i dobiti uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u bilo kom prvostepenom sudu u Bosni i Hercegovini.

Uz značajno ubrzanje postupka izdavanja uvjerenja, te mogućnosti podnošenja zahtjeva i izdavanja uvjerenja u svim sudovima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na prebivalište podnosioca, nova uvjerenja se izdaju na osnovu podataka o vođenju krivičnih postupaka pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini, čime je značajno unaprijeđena sveobuhvatnost izdatih uvjerenja i pravna sigurnost u zemlji. Ovakvim rješenjem, podnosioci zahtjeva više nemaju potrebu putovati u sjedište drugostepenog suda ili čekati da prvostepeni sud službenim putem pošalje zahtjev na provjeru drugostepenom sudu kako bi dobili uvjerenje, čime građani i drugi tražioci uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka ostvaruju kako vremensku, tako i materijalnu uštedu u odnosu na raniju situaciju, koja je nerijetko zahtijevala da tražioci uvjerenja putuju u drugi grad u kome se nalazi sud nadležan za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Građani Bosne i Hercegovine i osobe koje imaju prijavljeno boravište u zemlji, kao i pravna lica mogu dobiti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u najbližem općinskom ili osnovnom ili odjeljenju suda

Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u okviru nove generacije Sistema za upravljanje predmetima u sudovima – CMS razvijen je uz pomoć Evropske unije kroz projekt „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ – IPA

Procedura izdavanja uvjerenja se izvrši odmah po predaji zahtjeva za izdavanje uvjerenja uz naplatu sudske takse u iznosu od 15,00 KM, na račun broj

                                                          134010 00001672

                                                       vrsta prihoda 722221

                                              budžetska organizacija 1606005


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja i potvrde

Na zahtjev fizičkog ili pravnog lica Općinski sud u Kaknju izdaje sljedeće:

1. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ,

2. Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti,

3. Ovjera isprava, rukopisa i potpisa i ovjeru Apostille pečatom (za ovjere dokumenata koji će se upotrebljavati u inostranstvu),

4. Uvjerenje o vlasništvu na nekretninama,

5. Uvjerenje o tijeku postupka,

6. Uvjerenje da stranci nije oduzeto roditeljsko pravo i

7. Uvjerenje o podacima iz registra novčanih kazni.

 

 

Za informacije na koji način mogu dobiti Uvjerenje potrebno je obratiti se pisarnici suda - soba br.1., usmenim i pismenim putem ili putem pošte.

Popunjeni zahtjev sa sudskom taksom predati u prijemnu kancelariju, soba br. 1.

Uvjerenja se mogu dobiti od ponedjeljka do petka u radnom vremenu.

Ažurirano 10.05.2016. godine


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh