Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi

APOSTILLE

Općinski sud u Tešnju vrši nadovjeru APOSTILLE pečata na razne dokumente (npr. potvrde o zajedničkom domaćinstvu, izvod iz matične knjige rođenih i vjenčanih,diplome, razna svjedočanstva itd...) tj. na dokumente koje su izdale institucije sa područja Općina Tešanj, Doboj-Jug i Usora.

 

PREPISI

Stranka može dobiti prepis nekog sudskog dokumenta uz podnošenje zahtjeva sa naznakom o kojem se prepisu radi, te predhodno uplaćenoj taksi za vršenje prepisa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh