Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

U skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama javnosti, stranke imaju pravo pristupa spisima i upisnicima suda radi uvida u spis i kopiranje a sve to mogu ostvariti u prisustvu ovlaštenog uposlenika suda.

Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta vrši se u prostorijama pisarnice, nadzorom radnika pisarnice a u vrijeme određeno za lica koja nisu pozvana.

Razgledanje spisa vrši se sukladno odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS).

Službenik za odnose sjavnošću je dužan postupati u skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh