Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Tešnju

mail print fav manja slovaveca slova

Medijacija

Šta je Medijacija?

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna stranka (medijator), pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.
Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka kako bi one postigle svoj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.
U toku procesa svaka strana u spoju može iznjeti svoje stavove, pojasniti i obrazložiti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da postignu određeni dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke

Stranke same dolaze do riješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
Medijacija je brza i efikasna, spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke riješavanju sporova.
Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

Dobrovoljnost

Stranke u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost

postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije nemogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka

Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost Medijatora

medijator posreduje na neutralan način bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Zakon o postupku medijacije