Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Uvjerenja koja se mogu dobiti u sudu:

 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv neke osobe,
 • Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane  obavljanja samostalne djelatnosti,
 • Ovjera isprava, rukopisa i potpisa, te Haškog Apostille
 • Uvjerenje o vlasništvu na nekretninama,
 • Uvjerenje o tijeku postupka,
 • Uvjerenje da stranci nije oduzeto roditeljsko pravo
 • Uvjerenje sa podacima iz registra novčanih kazni

Građani mogu dobiti uvjerenja od ponedjeljka do petka od 07:30 do 16:00.
Stranke se usmeno ili pismeno obraćaju pisarnici suda gdje dobivaju sve informacije kako će ostvariti svoje pravo, te pismeno putem pošte.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Općinski sud u Visokom izdaje uvjerenje kojim se dokazuje da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je potvrđena, a niti izrečena nepravosnažna/nepravomoćna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.

Općinski sud u Visokom izdaje uvjerenja za osobe sa mjestom prebivališta na području općina Visoko, Vareš, Olovo i  Breza.

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

 1. Ponesete ličnu kartu,
 2. Ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koji možete preuzeti sa linka pored ovog teksta ili u sudu,
 3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
 4. Popunjen obrazac i sudsku taksenu marku donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.


Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti

Uvjerenje se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva koji obrazac možete dobiti kod uposlenika pisarnice (soba broj 1)  ili preuzeti sa linka pored ovog teksta.

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

 1. Ponesete ličnu kartu,
 2. Ispunite obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja   da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja samostalne djelatnosti,
 3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
 4. Popunjen obrazac i sudsku taksenu marku donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.


Uvjerenje sa podacima iz registra  novčanih kazni

Uvjerenje se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva fizičke ili pravne osobe, koji obrazac možete dobiti kod uposlenika pisarnice (soba broj 1)  ili preuzeti sa linka pored ovog teksta.

Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje potrebno je da prije dolaska u sud:

 1. Ponesete ličnu kartu,
 2. Ispunite obrazac zahtjeva za izdavanje podataka  iz registra novčanih kazni,
 3. Priložite dokaz o uplati sudske taklse u iznosu od 15KM, 
 4. Popunjen obrazac i sudsku taksenu marku donesete u sud i predate uposleniku pisarnice (soba broj 1) od kojeg možete dobiti i sve dodatne informacije.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh