Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišne knjige

Zemljišna knjiga je javna isprava u kojoj se unose sva prava na nepokretnostima.


Odjeljenje za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Visokom je smješteno u ulici Alije Izetbegovića broj 41 (bivša zgrada suda). U Odjeljenju za zemljišnoknjižne poslove Općinskog suda u Visokom se vode zemljišne knjige za nekretnine sa područja političkih općina Visoko, Breza, Vareš i Olovo.


U zemljišne knjige upisuju se prava vlasništva i druga prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet.


U zemljišnu knjigu se upisuju sljedeća prava: vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo; hipoteka i zemljišni dug;  sudsko založno pravo,  nadzaložno pravo; pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa; stvarne služnosti; plodouživanje; stvarni tereti; prava korištenja. Svi upisi prava vlasništva s izuzetkom prava vlasništva vrše se u zemljišnoknjižni uložak zemljišta koje se opterećuje.


Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige.


Za dobivanje zemljišnoknjižnih izvadaka za nekretnine potrebno je priložiti dokaz o uplati sudske takse Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 10,00KM za jedan izvadak i navesti što više podataka o nekretnini i  vlasniku (ime i prezime, JMBG, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj ZK uloška, katastarsku općinu  itd.).


Zemljišnoknjižni izvadak se dobije isti dan ukoliko nije potrebno prethodno provesti neko knjiženje u tom zemljišnoknjižnom ulošku.


Zemljišna knjiga i izvod iz zemljišne knjige  imaju snagu javnih isprava.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh