Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i nadovjere isprava

25.12.2014.

 OVJERE ISPRAVA

Ovjera isprava vrši se u pisarnici Općinskog suda u Visokom.
U ovom sudu možete ovjeriti sljedeće isprave: javne isprave (punomoći, izjave i sl.), diplome i svjedodžbe, isprave izdate u matičnim uredima (npr. izvod iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, matične knjige umrlih i sl.), prijevodi sudskih tumača za strane jezike, potvrde o životu umirovljenika, izjave roditelja ili staratelja za putovanja maloljetnih osoba u druge države.
Ne mogu se ovjeravati punomoći koje se odnose na promet nekretnina (nadležnost notara), kao ni nasljedničke izjave.
Sve akte koji se tiču pravnih subjekata (osnivanje, izmjene, statut i sl.) obrađuju i potvrđuju isključivo notari.

Kako ovjeriti ispravu

1. Prije dolaska u sud obvezno ponesite: ličnu kartu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.
2. Nakon što ste pribavili isprave koje želite ovjeriti: donesite ih u sud i javite se u pisarnicu suda kod višeg referenta za ovjeru, koji će Vam pregledati isprave koje želite ovjeriti i dati Vam detaljne upute u vezi ovjere.
3. Za svaku ovjeru plaća se sudska taksa koja se određuje po vrsti ovjere (potpis, rukopis, prijepis, izjava, prijevod).
Visina sudske takse je određena  Zakonom o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09, 4/11 i 7/11, 2/12 i 9/13).
Informacije o visini takse možete dobiti od višeg referenta pisarnice.
Uredno predati zahtjevi obradit će se istog dana.
Sve dodatne informacije možete dobiti od referenta pisarnice ili putem telefona 032/738-547, lokal 116.

NADOVJERA ISPRAVA

Svaka isprava izdata u općinama Visoko, Breza, Vareš i Olovo da bi vrijedila u drugoj državi mora biti posebno (međunarodno) ovjerena kod ovog suda.
Nadovjera isprava za upotrebu u inostarnstvu vrši se u pisarnici Općinskog suda u Visokom.
Za sve druge isprave koje nisu izdate u općinama Visoko, Breza, Vareš i Olovo nadovjera se vrši u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu).
 
Bilateralni ugovori o pravnoj pomoći u građanskim stvarima na osnovu kojih se javne isprave međusobno oslobađaju od legalizacije ili potvrde vjedostojnosti („Apostille“) Bosna i Hercegovina ima zaklječene, odnosno preuzete notifikacijom o sukcesiji (koje je zaključila SFRJ/FNRJ) sa sljedećim državama: Alžir, Austrija, belgija, Bugarska, Bjelorusija, Crna Gora, Češka, Francuska, grčka, Hrvatska, Italija, Iran, Kipar, Mađarska, Makedonija, Mongolija, poljska, Rumunija, rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska i Ukrajina.
 
Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. oktobra
1961. godine, kojoj je do sada pristupilo 106 zemalja, predviđa da se „Apostille“ potvrda stavlja na isprave koje će biti korištene u nekoj od zemalja potpisnica.
Isprave u smislu naznačene Haške Konvencije potvrdom “Apostille” ovjeravaju općinski sudovi.
Na osnovu „Apostille“ potvrde ovjerava se potpis, odnosno svojstvo potpisnika i pečat prvostepenog suda.

Za upotrebu isprava u zemljama koje nisu potpisnice Konvencije vrši se tzv. puna legalizacija isprava.

Kad su u pitanju odredbe Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika, potpisana 08. septembra 1976. godine, koju su ratifikovale: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Estonija, Francuska, Grčka (samo potpisnik, nije ratifikovala), Holandija, Hrvatska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Srbija, Španija, Švicarska, i Turska, potrebno je naglasiti da se izvodi iz matičnih knjiga prihvataju bez daljeg ovjeravanja u svakoj od zemalja potpisnica ove Konvencije. 
Eventualne dodatne informacije vezane za ovjere i prepise možete dobiti u pisarnici suda.

Kako uraditi nadovjeru za inostranstvo

1. Prilikom dolaska u sud obvezno je ponijeti: ličnu kartu ili putnu ispravu, originalni prijevod isprave koju želite nadovjeriti, a također i originalni prijevod isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti ukoliko je urađen od strane ovlaštenih sudskih tumača.
Sud vrši nadovjeru na originalnoj ispravi.
2. Ukoliko se želi nadovjeriti prijevod, isti mora biti sačinjen od strane ovlaštenog sudskog tumača. Lista sudskih tumača nalazi se u Sudu i dostupna je na ovoj web stranici, a možete je dobiti i kod višeg referenta za ovjere.
3. Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u sud i predajte višem referentu za ovjeru isprava koji će izvršiti nadovjeru Apostille pečatom.
Visina sudske takse je određena  Zakonom o sudskim taksama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09, 4/11 i 7/11, 2/12 i 9/13).
Informacije o visini takse možete dobiti od višeg referenta pisarnice.
Uredno predati zahtjevi obradit će se istog dana.
Sve dodatne informacije možete dobiti od višeg referenta pisarnice ili putem telefona 032/738-547, lokal 116.

 

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Ovjere i prepisi

06.05.2009.

U sudu se radi nadovjera dokumenata APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu.

Taksa za ovjeru APOSTILLE pečatom plaća se u iznosu od 10,00 KM


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh