Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Razgledanje spisa

U skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama, javnost i stranke imaju pravo pristupa spisima predmeta i upisnicima suda radi uvida u spise i kopiranja u prisustvu ovlaštenog uposlenika suda.

Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta vrši se u prostorijama pisarnice i pod nadzorom radnika pisarnice u vrijeme određeno za primanje lica koja nisu pozvana.

Službenik za odnose sa javnošću je dužan postupati u skladu sa zakonom koji reguliše slobodu pristupa informacijama.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh