Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda

13.11.2012.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (JPK) za uvid u predmete putem interneta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Zahtjev za izdavanje JPK-a

 

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

Sud izdaje uvjerenje da nije u prekršajnom postupku protiv fizičkog odnosno pravnog lica izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

  • Zahtjev se taksira sa 10,00KM sudske takse.
  • Uvjerenje se izdaje istog dana .

Sud izdaje uvjerenje da u prekršajnom registru novčanih kazni nema duga po osnovu prekršaja.

  • Zahtjev se taksira sa 10,00KM sudske takse.
  • Uvjerenje se izdaje isti dan.

Uvjerenja da u prekršajnom postupku nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno da u prekršajnom registru novčanih kazni nema duga, izdaju se u sjedištu suda u Zavidovićima, odnosno u odjeljenju suda u Maglaju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije iz krivičnog upisnika Općinskog suda u Zavidovićima.

Nakon kupljenog obrasca o nevođenju krivičnog postupka u knjžari, isti čitko popuniti, i sa sudskom taksom od 10KM (koju možete kupiti u pošti), predati u pisarnici općinskog suda u Zavidovićima

Uvjerenje sa podacima ovog suda stranke isti ili sljedeći dan nose u pisarnicu Kantonalnog suda u Zenici gdje dobijaju konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnositelja zahtjeva vodi ili ne vodi krivični postupak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh