Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zenici

mail print fav manja slovaveca slova

Pristup predmetima putem interneta

04.03.2016.

Stranke mogu postati korisnici servisa na sljedeće načine:

lično - Usmeni zahtjev u pisarnici suda, za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK)službeniku u sudskoj pisarnici, uz predočenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem Interneta i lične (osobne) karte. Za slučaj pravnog lica (firma ili advokatska kancelarija) potrebno je predočiti rješenje suda o registraciji i ID broj. Službenik u sudskoj pisarnici će stranci izdati “Potvrdu o izdavanju koda”,

slanjem popunjenog zahtjeva putem pošte - Stranke u postupku imaju mogućnost da uz podnošenje podnesaka zahtijevaju izdavanje JPK-a koji će sudovi strankama dostavljati posredstvom pošte uz obavezno lično uručenje. Stranke koje su zainteresovane za izdavanje JPK-a koji će im biti dostavljen putem pošte prethodno moraju ručno popuniti zahtjev i dostaviti ga sudu lično ili putem pošte.

JPK (Jedinstveni pristupni kod) je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez odlaganja obavijestiti nadležni sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku. U slučaju promjene advokata / pravnog zastupnika u sudskom predmetu, zastupana stranka je obavezna o tome obavijestiti nadležni sud.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pisarnica suda

03.03.2016.

Od prelaska na novi način upravljanja predmetima CMS-sistem (Court Management System) tokom 2008. godine kompletna pisarnica funkcioniše u sistemu automatskog upravljanja predmetima.

Izvršni predmeti na osnovu vjerodostojne isprave (prijedlozi za izvršenje podneseni radi naplate duga za utrošenu vodu, grijanje, odvoz smeća i RTV taksa) obrađuju se u izvršnoj pisarnici putem elektronskog programa SOKOP (Sistem obrade komunalnih predmeta).

Pisarnica sudskog registra još uvijek funkcioniše na  manuelni način i nalazi se na II spratu zgrade suda.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zemljišnoknjižni ured

03.03.2016.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za izdavanje zk izvatka, obrazac zahtjeva za provođenje ugovora i trenutno važeći izvod iz sudskih taksa za zemljišnoknjižni ured...


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

02.03.2016.

Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se na prijem pošte suda.

Podaci iz prekršajne evidencije izdaju se za fizička i za pravna lica.
Na ovoj stranici je moguće preuzeti navedene zahtjeve u formatu prilagođenom za Microsoft word.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Registracija pravnog subjekta

02.03.2016.

Ovdje možete preuzeti obrasce koji su potrebni prilikom registracije pravnog subjekta i trenutno važeći izvod iz sudskih taksa za upis u sudski registar...

Dodatne informacije možete dobiti na telefon (032) 465 747 ili na e-mail opsudze@bih.net.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Odjeljenje sudskog registra - stečaji i likvidacije

02.03.2016.

Ovdje možete preuzeti:

 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da pravno lice nije predmet stecaja ili likvidacije (prema odredbi člana45. stav 2. tačka b. Zakona o javnim nabavkama)               
 - Uputstvo o načinu pokretanja likvidacionog postupka


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh