Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Bugojnu

mail print fav manja slovaveca slova

Zaposleni u Općinskom sudu u Bugojnu

18.04.2013.

Općinski sud u Bugojnu:

 

 

 1. Senada LJUBUNČIĆ                 - Sekretar suda
 2. Edin TOPČIĆ                              - Šef Odsjeka sudske pisarnice
 3. Eduard KRIŽANAC                    - Viši referent za unos dokumenata
 4. Maksida ŠEČIĆ                          - Viši referent za unos dokumenata
 5. Dubravka CRNJAK                    - Viši referent za upravljanje predmetima
 6. Indira OSMANAGIĆ                  - Viši referent za upravljanje predmetima
 7. Edib BASARA                            - IKT službenik
 8. Senad KALTAK                         - Šef Zemljišnoknjižnog ureda
 9. Ale IDRIZBEGOVIĆ                    Viši stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga
 10. Amela DUVNJAK                      Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga
 11. Bojan KNEŽIĆ                            - Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga
 12. Maidina IDRIZBEGOVIĆ           - Viši referent za vođenje zemljišnih knjiga
 13. Rešad JAŠAREVIĆ                  - Viši referent za računovodstvene poslove
 14. Ibela ŠILJAK                             - Viši samostalni referent za vođenje krivičnih sankcija
 15. Žaklina MEŠIĆ                          - Viši referent za vođenje prekršajnih sankcija
 16. Marija TUBIĆ                              - Viši referent za ovjeru i otpremu pošte
 17. Muberina GEKIĆ               - Viši referent - daktilograf
 18. Dijana DŽINIĆ                           - Viši referent - daktilograf
 19. Martina JURLETA                     - Viši referent - daktilograf
 20. Dragana ŠKARO                      - Viši referent - daktilograf
 21. Anita TABAKOVIĆ                    - Viši referent - daktilograf
 22. Ankica DUVNJAK                     - Viši referent - daktilograf
 23. Ivan LUČIĆ                                 - Sudski arhivar
 24. Ivana JEZIDŽIĆ                         - Viši referent - daktilograf
 25. Nazenda ŽDRALOVIĆ             - Viši referent - daktilograf
 26. Palma IVOŠ                              - Viši referent - daktilograf
 27. Blaženka MARKULJ                - Viši referent - daktilograf
 28. Remzija ŠARENTICA               - Viši referent - tehnički sekretar
 29. Nela JUKIĆ                               - Viši referent na šalteru za informacije
 30. Nihada AGIĆ                             - Viši referent - daktilograf
 31. Farzila HUSIĆ                            - Viši referent - daktilograf
 32. Kata KRAJINA                          - Viši referent - daktilograf
 33. Azelma TOPUZ                         - Viši referent - daktilograf
 34. Enis NUHBEGOVIĆ                  - Viši referent za izvršenja
 35. Damir GOVORUŠIĆ                 - Viši referent za izvršenja
 36. Amer IMŠIRPAŠIĆ                   - Viši referent za izvršenja
 37. Armin MUJIĆ                            - Portir – recepcioner
 38. Miroslav VEJIĆ                         - Vozač
 39. Daliborka BORKOVIĆ             - Spremačica
 40. Alma PIDRO                     - Spremačica
 41. Mersiha VELIĆ                 - Viši referent - daktilograf
 42. Amina TATARAGA               - Viši referent - daktilograf

     Pripravnici i volonteri                        

 1. Monika FILIPOVIĆ                    - Sudski pripravnik
 2. Šemsa BRKIĆ                           - Sudski pripravnik - volonter
 3. Leon LOZANČIĆ                       - Sudski pripravnik - volonter
 4. Amer GASAL                             - Sudski pripravnik - volonter
 5. Nihada ŠUPIĆ                           - Sudski pripravnik - volonter

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh