Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Kiseljaku

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska pisarna/pisarnica

21.11.2008.

Sudska pisarna Općinskog suda u Kiseljaku smještena je u prizemlju zgrade u uredu br: 3

U pisarnici Općinskog suda u Kiseljaku obavljaju se sljedeći poslovi:

  • prijem dokumenata (pismena)  i izdavanje potvrde o primljenom dokumentu (pismenu)
  • formiranje i ažuriranje sudskih predmeta,odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa
  • otpremanje pošte
  • dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi
  • deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala
  • izdavanje uvjerenja o ćinjenicama o kojima sud vodi evidenciju


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

 

Prekršajna pisarna/pisarnica

21.11.2008.

Prekršajna pisarna Općinskog suda u Kiseljaku se nalazi u prizemlju zgrade - ured br: 3.

U prekršajnoj pisarni obavljaju se sljedeći poslovi po starom načinu rada: 

  • izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije
  • izvršavanje prekršajnih sankcija u  ROF-u
  • upravljaju prekršajnim predmetima
  • izrađuju izvještaje

Prijem stranaka od ponedjeljaka do petaka u periodu  09:00 - 14:00 sati.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh