Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Goraždu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Kantonalni sud u Goraždu nije nadležan za izdavanje uvjerenja da se protiv fizičkih i pravnih osoba ne vodi krivični postupak.

 

Originalni Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja o  tome da  li je kod Općinskog suda u Goraždu i Kantonalnog suda u Goraždu  potvrđena optužnica ili je donesena osuđujuća presuda,   može se dobiti u Općinskom sudu u Goraždu kome se isti  popunjen sa ličnim podacima i  predaje uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi"


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje za učešće na tenderu

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Kantonalni sud u Goraždu NE izdaje uvjerenja:


- da  protiv zainteresovanog lica nije potvrđena optužnica ili donesena osuđujuća presuda kod Općinskog suda u Goraždu i Kantonalnog suda u Goraždu.

Za izdavanje ovog uvjerenja potrebno je podnijeti pismeni zahtjev u Općinskom sudu u Goraždu sa priloženim dokazom  o plaćenoj taksi.


Obrazac ovog zahtjeva se dobije u pisarnici Općinskog suda u Goraždu.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh