Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Razni obrasci

03.12.2019.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zahtjev za izdavanje aktuelnog izvoda

10.04.2019.

Strankama-poslovnih subjektima, posebice onima izvan Travnika, omogućeno je da Zahtjev za izdavanje aktuelnog izvoda“, mogu poslati putem:

-     fax-a na broj telefona: 030 547 336 ( pisarna registra poslovnih subjekata)

-     na e-mail Općinskog suda u Travniku, i to:

nina.sulejmanpasic@pravosudje.ba

maida.orman@pravosudje.ba

selma.zjajo@pravosudje.ba   

opsud-travnik@pravosudje.ba

Ili telefonski se informirati na brojeve telefona 030 547 336 ili  030 547 369 oko podnošenja zahtjeva za izvod, da bi se izbjeglo nepotrebno čekanje stranaka na izradu i izdavanje izvoda kao javne isprave o poslovnom subjektu.

Zahtjev će odmah biti primljen u rad, i  po urađenom izvodu stranka će biti telefonski obavještena o taksi i preuzimanju izvoda.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenja i potvrde

Općinski sud Travnik  izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  • uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak, 
  • uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan, 
  • uvjerenje da se ne vodi  privredni prijestup.
  • uvjerenje da  protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

Sud  izdaje i druga uvjerenja o kojima vodi evidenciju u smislu čl. 47 Zakona o sudovima F BIH. 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

24.06.2008.

- Uvjerenje se izdaje u uredu broj 16 , ovim uvjerenjem dokazujete da protiv vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu , a izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor .Da biste brzo i jednostavno dobili uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv Vas , potrebno je da prije dolaska u sud : ponesete ličnu kartu ili putnu isparvu , ispunite obrazac za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka . Obrazac ćete dobiti u Općinskom sudu u Travniku u uredu broj 10. Nakon što ste popunili  obrazac sa ličnim podacima  podnosioca zahtjeva  za izdavanje uvjerenja , vrši se provjera  podataka kroz krivične upisnike i CMS , zatim se uplaćuje taksa u iznosu od 10 KM ( banka ili pošta) na sljedeći transakcijski broj računa : 3380002205003005 , poziv na broj : 6146000000 , vrsta prihoda : 722221, općina:091 . Kada ste uplatili taksu donosite priznanicu u Sud i predajte referentu pisarnice .Uredno predani zahtjevi obradiće se istoga dana na brz i efikasan način i izdati uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka pred Općinskim sudom Travnik. Isto trebate dostaviti Kantonalnom sudu u Novom Travniku i to sa jednim primjerkom uplaćene takse.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan , uvjerenje da se ne vodi privredni prijestup

Ova uvjerenja se izdaju u uredu broj 3.Potrebno je da se popuni zahtjev koji podnosilac može preuzeti u istom uredu,dalje se vrši provjera podataka kroz prekršajne evidencije ,te se uz predočenje dokaza o uplaćenoj taksi ( na sljedeći broj transakcijskog računa : 3380002205003005, poziv na broj: 6146000000, vrsta prihoda: 722221, općina:091 ) u iznosu od 10 KM  može preuzeti uvjerenje .

 

U toku je izrada jedinstvenih obrazaca za podnošenje zahtjeva kao i obrazaca za uvjerenja i potvrde  iz oblasti  prekršaja koji će biti usklađeni sa novim Pravilnikom o vođenju prekršajne evidencije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Uvjerenje da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak likvidacije niti stečaja

Ova uvjerenja se izdaju u uredu broj 16.Potrebno je podnijeti pisani zahtjev  na kome je obavezan pečat firme , nakon što se izvrši potrebna provjera podataka , uplaćuje se taksa u iznosu od  10 KM na sljedeći broj transakcijskog računa :3380002205003005, poziv na broj: 6146000000, vrsta prihoda: 722221, općina:091 ).


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh