Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjera isprava

31.07.2008.

Ovjera isprava vrši se u pisarni / pisarnici Općinskog suda u Travniku . 

U ovom sudu možete ovjeriti sljedeće isprave :  javne isprave ( punomoći , izjave i sl. ) , diplome i svjedodžbe , isprave izdate u matičnim uredima ( npr.Izvadak iz matične knjige rođenih , matične knjige vjenčanih , matične knjige umrlih i slično ) , potvrde ( npr.Potvrda o slobodnom bračnom stanju , potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave Općine Travnik , potvrda za putovanje maloljetnih lica u druge države , prijevodi sudskih tumača za strane jezike , potvrda o životu penzionera / umirovljenika i sl. ) ,punomoći i izjave  , izjave.

Prije dolaska u Sud da ponesete : ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu , original isprave koju želite ovjeriti .

Nakon što ste pribavili isprave : donesite ih u Sud i javite se na info pult za uputstva , sačekajte da posao obave stranke koje su došle prije Vas , a zatim dokumenta predajte referentu pisarnice / pisarne . Za svaku ovjeru plaća se sudska taksa koja se određuje po vrsti ovjere , a informaciju o visini takse dobit ćete od referenta , ukoliko ste punomoćnik , a punomoć je ovjerena van BiH , za države sa kojima BiH nema potpisan međunarodni sporazum punomoć mora obvezno biti nadovjerena APOSTILLE pečatom .

Uredno predati zahtjevi obradit će se istog dana . Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice ili putem telefona .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

NADOVJERA ISPRAVA ( za upotrebu u inozemstvu - apostille pečatom )

25.06.2008.

Svaka isprava izdata u Općini Travnik mora biti posebno ( međunarodno ) ovjerena kod ovog suda da bi vrijedila na području druge države .Nadovjera isprava za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici općinskog suda u Travniku.Za sve druge isprave koje nisu izdate u Općini Travnik , nadovjera se radi u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu ) .

Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu , molimo Vas da nas pozovete . U ovom sudu možete ovjeriti sljedeće dokumente :  javne isprave ( punomoći , izjave i sl. ), diplome i svjedočanstva , isprave izdate u matičnim uredima ( npr.izvadak iz matične knjige rođenih ,matične knjige vjenčanih , matične knjige umrlih i sl. ) , potvrde ( npr.potvrda o slobodnom bračnom stanju , potvrda o nekažnjavanju izdata od policijske uprave Općine Travnik , potvrda za putovanje maloljetneosobe u druge države , prijevodi sudskih tumača za strane jezike , potvrda o  životu penzionera i sl. )

 Prije dolaska u Sud ponijeti : ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu , original isprave koju želite da ovjerite , prijevod originala isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti.      ( Ovaj prijevod trebate sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača . Spisak / Lista sudskih tumača za sve jezike nalazi se u Sudu . ) , potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti  .

Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u Sud i predajte referentu za ovjeru isprava . Referent Suda će Vam pomoći i da sačinite zahtjev za ovjeru .Uredno predati zahtjev će se obraditi istog dana. 

Za jedan primjerak dokumeta koji želite ovjeriti uplaćujete sudsku taksu u iznosu od  20,00KM  , te 10,00KM za svaku narednu ovjeru ukoliko imate više dokumenata za ovjeriti . Sudsku taksu možete upatiti u banci ili pošti na naš transakcijski broj računa : 1320102012536750 , poziv na broj : 6146000000 , vrsta prihoda : 722221 , općina 091.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice / pisarne ili putem telefona .

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh