Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Travniku

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Općinskog suda Travnik vrši se svaki radni dan od 9-14 časova , u Prijemnoj kancelariji ovog suda , prizemlje , soba br. 2.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena.Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku.Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci.Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade suda.Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u zakonskom roku od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu.Cjelokupan spis predmeta uz propratni akt se dostavlja Kantonalnom sudu u Novom Travniku koji dalje postupa kao nadležan sud.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh